Doradztwo w zakresie BHP

Doradztwo w zakresie BHP

Ogólne wyobrażenie zagadnień związanych z BHP, to najczęściej nudne szkolenia, jakie każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść w momencie rozpoczęcia pracy. Jednak cała istota związana z bezpieczeństwem i higieną pracy to nie tylko kilka szkoleniowych slajdów. To szeroka ochrona pracownika oraz wpływanie na jego wygodę w miejscu pracy. Czym jest więc wspomniane w tytule doradztwo BHP i kiedy warto z niego skorzystać?

BHP – krótka charakterystyka

BHP to spisane zasady odnoszące się do pracy na określonym stanowisku. Nakładają one na pracodawcę obowiązki zapewnienia warunków pracy na odpowiednim poziomie, jak również zmuszają pracownika do stosowania przepisów określonych w tychże zasadach.

Polskie prawo nakłada na pracodawców zobowiązanie do ochrony zdrowia i życia każdego pracownika. Odbywa się to między innymi poprzez: informowanie pracowników o potencjalnych zagrożeniach na danym stanowisku, spisanie i ogłoszenie zainteresowanym wytycznych zawartych w  instrukcjach BPH czy zapewnienie podwładnym środków ochrony osobistej, wymaganych na danym stanowisku.

Co to jest doradztwo BHP i czym się ono zajmuje?

Pierwszy zatrudniony podwładny to dla pracodawcy dodatkowe obowiązki wynikające z przepisów BHP. Ktoś przecież musi zająć się kwestiami związanymi z organizacją szkoleń wstępnych, okresowych, związanych z pierwszą pomocą itp. Z uwagi na niezwykle rozległy temat, większość szefów firm decyduje się na pomoc oferowaną przez firmy zewnętrzne. Posiadają one bowiem zarówno doświadczenie, jak i niezbędne kompetencje związane z prowadzeniem spraw BHP.

Warto podkreślić, że pomimo wielu zalet takiego rozwiązania (oszczędność czasu, pieniędzy oraz profesjonalnego działania w razie kontroli), system ten posiada pewne minusy. A mianowicie możliwość skorzystania z zewnętrznego doradztwa w zakresie BHP przysługuje jedynie firmom zatrudniającym do 100 pracowników. Jeśli pracodawca posiada powyżej 100 podwładnych, musi zatrudnić osobę, która na cały bądź część etatu będzie się zajmować sprawami BHP w firmie.

Sprawy, z jakimi możemy udać się do doradcy BHP

BHP doradztwo obejmuje nie tylko obsługę przedsiębiorstwa w ramach BHP, ale również w sprawach związanych z ochroną przeciwpożarową i ochroną środowiska. W gestii firm zewnętrznych należy również wyłuskanie i opisanie potencjalnych ryzyk zawodowych na danym stanowisku oraz uświadomienie pracownikom ich występowania.

Oprócz tego identyfikowane są ryzyka związane z procesami. Doradcy przeglądają wszystkie maszyny dostępne w firmie oraz dokonują ich oceny w zakresie spełniania przez nie minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy. W razie potrzeby i tam, gdzie jest to konieczne, zlecają przeprowadzenie prac dostosowujących do tych wymagań.

Poza wymienionymi powyżej doradcy zajmują się między innymi: kierowaniem pracowników na obowiązkowe badania okresowe, sprawdzają procedury i przepisy BHP na danym stanowisku pracy, przygotowują instrukcje wewnątrzzakładowe (na przykład dotyczące utrzymania porządku w miejscu pracy czy też obchodzenia się z substancjami niebezpiecznymi). Odpowiedzialni są również za oznakowanie dróg ewakuacyjnych oraz przeszkolenie pracowników w tej materii.

Dlaczego warto skorzystać z doradztwa BHP?

Wynajęcie osoby z zewnątrz na stanowisko doradcy BHP, to po pierwsze brak konieczności wiązania niepotrzebnych zasobów firmy, jak również pewność, że przyszłe wdrażanie przepisów, związanych z tą materią, będzie w zgodzie z przepisami ogólnie obowiązującymi w kraju.

Zatrudniając doradcę zewnętrznego, pracodawca ma zagwarantowaną kompleksową obsługę wszelkich zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, począwszy od szkolenia wstępnego dla nowych pracowników, na tworzeniu wszelkich instrukcji kończąc. Wejdź na stronę  i zapoznaj się z ofertą w zakresie spraw związanych z szeroko pojętym doradztwem BHP.

BHP doradztwo to oprócz bezcennej pomocy również stosunkowo niski koszt, który dodatkowo przedsiębiorcy mogą odliczyć od podatku. Poza tym wykwalifikowany inspektor z zewnątrz zadba o to, że ryzyko nałożenia na przedsiębiorstwo kary za nieprzestrzeganie przepisów BHP jest znikome.

Korzystanie z firmy zewnętrznej, posiadającej armię specjalistów z zakresu BHP, stanowi niezwykle rozsądne posunięcie, zarówno w przypadku korzyści ekonomicznych, jak i prawnych.