Co to jest PIT-B?

Co to jest PIT-B?

Osoby, które prowadzą swoją działalność gospodarczą w Polsce, w niektórych przypadkach, wypełniając deklarację podatkową, muszą dołączyć do niej pewne załączniki. Jednym z nich formularz PIT-B. Przedsiębiorca zobligowany do wypełnienia takiego druku, który zapomni o tym obowiązku, będzie zobowiązany do skorygowania swojej deklaracji podatkowej i dołączenia do niej formularza PIT-B. Czym dokładnie jest druk PIT-B i jak go wypełnić? Podpowiadamy.

Czym jest PIT-B?

PIT-B to informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym. Druk ten stanowi załącznik do PIT-36 lub PIT-36L, a więc jest składany łącznie z zeznaniem o uzyskanych dochodach w danym roku podatkowym. PIT-B nie jest więc samodzielną deklaracją. Dlatego musi być dołączony do druku PIT-36 lub PIT-36L. Dlatego w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie wypełni druku PIT-B i nie dołączy go do swojej deklaracji podatkowej, wówczas nie będzie mógł go dostarczyć osobno, tylko będzie zobowiązany do skorygowania deklaracji podatkowej i dołączenia do niej formularza PIT-B.

Kto powinien wypełnić PIT-B?

PIT-B to załącznik, który dotyczy wszystkich osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowanych na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym. Najprościej rzecz ujmując, wszyscy przedsiębiorcy, którzy wypełniają deklaracje PIT-36 lub PIT-36L za rok podatkowy 2022, są zobowiązani dołączyć do niej załącznik PIT-B (za rok 2022). Druku takiego nie muszą wypełniać przedsiębiorcy, którzy rozliczają się, korzystając z deklaracji PIT-28, czyli opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Deklarację PIT-B najlepiej wypełnić korzystając z dostępnych online programów do rozliczenia PIT-ów. Takie oprogramowanie krok po kroku przeprowadza przedsiębiorcę przez wszystkie etapy uzupełniania formularza.

PIT-B a wspólne rozliczanie z małżonkiem

PIT-B powinien być składany oddzielnie, niezależnie od tego, czy małżonkowie rozliczają się wspólnie, czy osobno. Nawet w przypadku prowadzenia razem działalności gospodarczej rozliczanej wspólnie, oboje podatników jest zobowiązanych do złożenia osobnych załączników PIT-B.

W przypadku, gdy małżeństwo jest objęte wspólnością majątkową, a działalność gospodarczą prowadzi tylko jeden z małżonków, wtedy PIT-B składa tylko przedsiębiorca. Dodatkowo osoba, która prowadzi kilka działalności gospodarczych, zobowiązana jest w załączniku PIT-B uwzględnić każdą z nich. W sytuacji, kiedy na druku braknie na takie wpisy miejsca, wówczas powinna kontynuować rozliczenia na kolejnych załącznikach PIT-B. Wykorzystując kilka takich druków, nie trzeba powtarzać na każdym z nich informacji zawartych w części D.