Co musisz wiedzieć o ekspertyzie technicznej budynku?

Jak dokładne powinny być pomiary dokonywane w ramach ekspertyzy technicznej budynku? Jak szukać specjalistów i co sprawdzić w otrzymanym dokumencie?

Po co ekspertyza techniczna budynku?

Rozbudowana dokumentacja dotycząca ekspertyzy technicznej budynku może nas onieśmielić, gdyż zakres elementów i szczegółów, na jakie warto zwrócić uwagę jest ogromy. Warto po pierwsze ustalić po co robiona jest techniczna ekspertyza budynku, co prawda większość badań i pomiarów robiona jest obligatoryjnie, jednak ze względu na cel ekspertyzy technicznej budynku, niektóre jej elementy badane będą znacznie bardziej szczegółowo. Przykładowo jeśli zlecamy ekspertyzę w celu zbadania czy można w budynku wymienić kanalizację, główny nacisk kładziony będzie na sieć kanalizacyjną, jej historię wymian, szczegółowe dane dotyczące historii budynku, przeprowadzonych wymian, problemów z tym związanych, stanu utrzymania aktualnej kanalizacji oraz prognoz na temat możliwych niebezpieczeństw wynikających z wymiany. Inaczej wyglądać będzie ekspertyza techniczna budynku w przypadku jeśli mamy uzyskać opinię na temat możliwości rozbiórki budynku. W tym przypadku główny nacisk położony zostaje na niebezpieczeństwo danego typu wyburzenia. W ekspertyzie musi znaleźć się odpowiedź na pytanie czy wyburzenie może nastąpić np. za pośrednictwem podłożenia ładunków wybuchowych. Czy można budynek rozebrać „na raz” czy konieczne będzie kilka elementów takiej operacji.

Kiedy wymagana jest ekspertyza techniczna budynku

Warto wiedzieć kiedy trzeba sięgnąć po opinię czy ekspertyzę techniczną. Z ekspertyzą techniczną budynku mamy do czynienia najczęściej w przypadku budynków nowych oraz ekspertyzami wykonywanymi z obowiązku prawa. Każdy budynek niezależnie czy jest to budynek mieszkalny czy takie, w którym mieszczą się jedynie lokale użytkowe. Każdorazowo to prawo określa kiedy niezbędne jest wykonanie ekspertyzy, a za to wykonanie odpowiada oczywiście właściciel. Brak ekspertyzy na czas może oznaczać wysokie mandaty, a warto pamiętać, że najważniejsze zawsze jest życie i zdrowie mieszkańców, a to gwarantuje tylko regularne przeprowadzanie takich ekspertyz.