20 najbardziej wpływowych języków świata

W nauce języków często najciężej zrobić pierwszy krok – wybrać. Na świecie istnieje ponad 6 tysięcy języków, z czego 30% z nich używane jest przez tysiąc ludzi, lub mniej. Żeby wam trochę ułatwić życie, prezentujemy listę 20 najbardziej przydatnych języków. Nie bierzemy tutaj jednak pod uwagę wyłącznie liczby osób, jakie mówią danym językiem, bo warto jeszcze spojrzeć na drugie języki, przydatność w handlu itd.

Języki świata

20. Polski

Drugi najbardziej rozpowszechniony język słowiański (zaraz po rosyjskim). Ludzi mówiących po polsku jest około 46 milionów.

19. Wietnamski

Mówi nim około 90 milionów ludzi. Nie zdobył wyższego miejsca, bo w zasadzie ogranicza się wyłącznie do Wietnamu, chociaż ostatnio nieśmiało się rozprzestrzenia razem z imigrantami do Europy i Ameryki.

18. Turecki

Język jednego z najsilniejszych krajów Środkowego Wschodu (również pod względem ekonomicznym). Po turecku mówi 83 miliony ludzi, głównie w Turcji, jednak również w niektórych regionach Azji Centralnej.

17. Bengalski

Ponad 200 milionów ludzi – szósty “najliczniej” używany język świata. Jest jednak na 17 miejscu, bo jest bardzo ograniczony geograficznie, niemal wyłącznie do Bangladeszu.

16. Holenderski / Africaans

Kołoło 50 milionów ludzi używa tego języka. Właściwie „tych języków”, jednak są one na tyle do siebie podobne, że można je zespolić. Używa się ich w Europie, Południowej Ameryce, Indonezji i Afryce.

15. Włoski

W UE po włosku mówi 65 milionów ludzi, jednak jeśli wziąć pod uwagę regiony, w których stanowi drugi język, liczba wzrasta niemal do 90 milionów. Oficjalny język Watykanu i bardzo ważny w muzyce (szczególnie operze), sporcie międzynarodowym i świecie projektanckim/mody.

14. Tamilski

Używa się go głównie w południowych Indiach, oficjalny język Sri Lanki i Singapuru. Jeden z najstarszych żywych jeszcze języków, posługuje się nim 80 milionów osób.

13. Suahili

Bardzo dużo używa się go na wschodzie Afryki, gdzie jest językiem handlowym. Mówi nim około 100 milionów osób (tylko dla małej części z tego jest to język ojczysty) i jest oficjalnym językiem paru krajów. Jego wpływ wciąż wzrasta i wiele międzynarodowych organizacji dziennikarskich zaczyna używać tego języka.

12. Perski

Główny język dla ponad 100 milionów ludzi, oficjalny w Iranie, Afganistanie, Tadżykistanie. Już od dawna uważa się go za „prestiżowy język kultury” w Azji Centralnej.

11. Malajski

Na Malezji mówi się, że jest malezyjski, w Indonezji – indonezyjski. Chociaż nazewnictwo może być mylące, to mówią nim setki miliony ludzi w wielu krajach tego regionu.

10. Hindustani (Hindi / Urdu)

Bliźniacze języki, różniące się tylko w piśmie. Urdu jest oficjalnym językiem Pakistanu i zapisuje się go alfabetem arabskim, podczas gdy Hindi, oficjalny język Indii, zapisuje się pismem dewanagari. Chociaż żaden z nich nie jest zbyt wpływowy poza swoim regionem, to w sumie używa ich 200 milionów ludzi jako języka ojczystego, i setki milionów więcej jako drugiego języka. Warto jednak odnotować, że w tym rejonie można dogadać się również na przykład po angielsku.

9. Japoński

Mówi nim około 120 milonów ludzi, głównie w Japonii. Jeden z najtrudniejszych języków do nauczenia się, dlatego ciężko mu się rozprzestrzenić. Jednak Japonia jest znaczącą siłą ekonomiczną, więc język automatycznie też staje się ważny.

8. Niemiecki

120 milionów ludzi. W ostatnim stuleciu język miał trochę przygód. Zwyczajowo był językiem nauki i przemysłu, chociaż po obu Wojnach Światowych stracił na znaczeniu.

7. Portugalski

Portugalski jest najpopularniejszym językiem południowej półkuli i stoi obok angielskiego, francuskiego i hiszpańskiego jako “światowy język”, ze względu na swój zasięg.

6. Rosyjski

Bardzo duży zasięg – Rosja, Europa Wschodnia i Azja Centralna. Ten język jest jednak raczej bardziej rozumiany, niż używany, bo wiele krajów ma do niego awersję.

5. Mandaryński

Mandaryński jest na 5 miejscu z dwóch powodów. Po pierwsze, jest językiem ojczystym dla prawie miliarda osób, trzykrotnie więcej niż dla jakiegokolwiek innego języka. Używa się go jednak głównie w południowowschodniej Azji i w społecznościach chińskich, czy tajwańskich na świecie.

4. Arabic

Obok angielskiego i francuskiego, chyba najbardziej międzynarodowy język – głównie ze względu na islam. Ciężko obliczyć ilu ludzi się nim posługuje, bo występuje również w wielu dialektach.

3. Hiszpański

Szybko dogania język francuski. Hiszpański to język ojczysty dla niemal 400 milionów ludzi, oficjalny język w blisko dwudziestu krajach i drugi język w krajach na całym świecie.

2. Francuski

Chociaż w ostatnim stuleciu zdecydowanie został wyparty przez angielski, wciąż jest bardzo ważnym językiem.

1. Angielski

Zaskoczeni? Oczywiście, że tak. Chociaż jest językiem ojczystym dla około 500 milionów ludzi, to niemal 2 miliardy ludzi posługuje się tym językiem regularnie.