Na czym polega serwis układów centralnego smarowania

Dlaczego układ centralnego smarowania trzeba serwisować?

Serwis układu centralnego smarowania należy przeprowadzać regularnie. Może on odkryć, czy wszystkie komponenty spełniają dobrze swoją funkcję albo, czy części w urządzeniu są do siebie odpowiednio dobrane. Serwis pomaga zapobiegać awariom, a co za tym idzie, przestojom w pracy i sporym kosztom naprawy lub wymiany części. Jego przeprowadzenie najlepiej jest zlecić doświadczonej firmie.

Dlaczego należy regularnie serwisować układ smarowania?

Każda maszyna musi być regularnie serwisowana, bez względu na to, jak często jest wykorzystywana. Jeśli jest w niej zamontowany układ centralnego smarowania, to on również powinien podlegać przeglądowi. Dzięki niemu można:

  • poznać stan całego układu i jego poszczególnych komponentów,
  • dowiedzieć się, czy układ spełnia swoją funkcję,
  • sprawdzić, czy układ nie jest zużyty albo nie wymaga poważnej naprawy,
  • upewnić się, że części wykorzystywane w układzie są oryginalne i nie wpływają negatywnie na jego pracę.

Serwis należy wykonywać regularnie także po to, aby szybko wykrywać uszkodzenia. Jeśli układ centralnego smarowania będzie sprawiał problemy, maszyny mogą być mniej wydajne.

Na jakich czynnościach skupia się serwisant?

Serwis może nie ujawnić żadnego poważnego uszkodzenia, ale nawet wtedy należy przeprowadzić kilka czynności okresowych. Należą do nich:

  • wymiana i czyszczenie filtrów w układzie,
  • uzupełnienie oleju do wymaganego poziomu,
  • wyczyszczenie komory olejowej,
  • oczyszczenie komponentów,
  • odpowietrzenie układu.

Dopiero po wykonaniu tych prac można sprawdzić, czy układ działa poprawnie. Zależnie od modelu robi się to w trochę inny sposób, ale przeważnie wykorzystuje się do tego odpowiednie narzędzia przeprowadzające pomiar pracy i jej wydajności. Podczas serwisu można sprawdzić także, czy środek smarny jest odpowiedniej jakości i spełnia swoje zadanie smarowania maszyn.

Serwisowanie układów centralnego smarowania nie jest proste. Niezbędne może okazać się wynajęcie do tego doświadczonej firmy, takiej jak Układy Centralnego Smarowania Sp. z o.o. Przeszkolony zespół jest w stanie szybko sprawdzić stan systemu, wyczyścić go oraz naprawić usterki bez narażania przedsiębiorcy na przestoje w pracy. Takie firmy mogą dysponować także komponentami, którymi szybko można zastąpić zużyte części. Na serwisie nie warto oszczędzać, bo jego brak może przełożyć się na spore koszty spowodowane wymianą całego układu albo problemami z pracą maszyn, w których został zamontowany. Regularne sprawdzanie stanu urządzeń to bezpieczeństwo oraz komfort pracy.