Gdzie stosuje się reduktor ciśnienia powietrza?

W przemyśle, ale też w życiu codziennym należy szukać takich rozwiązań, które ułatwiają pracę. Coraz częściej wykorzystuje się medium sprężonego powietrza. Jednak, aby urządzenia działały poprawnie, niezbędne jest też zastosowanie reduktora ciśnienia powietrza. Warto na jego temat dowiedzieć się więcej i poznać specyfikę jego pracy.

Reduktor ciśnienia powietrza – zasada działania w układach pneumatycznych

Czasami pewne rzeczy wydają się niepozorne, a jednak są bardzo ważne. Ostatnie lata pandemii pokazały, że sprężone powietrze może uratować życie. Jednak musi być pod odpowiednim ciśnieniem i właśnie tutaj zastosowanie ma reduktor ciśnienia powietrza. Rzeczywiście nie tylko wpływa na pracę urządzeń, ale też na bezpieczeństwo. Sama zasada działania jest bardzo prosta. Otóż reduktor ciśnienia powietrza pobiera energię na wejściu i to w takiej ilości, by zapewnić jej odpowiedni, stały poziom.

Tutaj nie ma znaczenia wielkość zużycia po stronie wyjściowej. Jest to szczególnie ważne wszędzie tam, gdzie występują duże wahania ciśnienia. Zasadniczo regulator ciśnienia powietrza wykorzystuje się w przemyśle i życiu codziennym. Można pokusić się o stwierdzenie, że używa się go wszędzie tam, gdzie niezbędne jest dostarczenie bezpiecznego medium energetycznego. Trzeba zdawać sobie sprawę, że substancje pod różnym ciśnieniem wykorzystywane są nie tylko w medycynie, ale też w branżach takich jak transport, przemysł, usługi, rozrywka, a nawet w systemach magazynujących energię czy w bankowości. Pamiętajcie jeszcze, że sprężone powietrze jest bardzo efektywnym środkiem czyszczącym.

Reduktor ciśnienia powietrza – poznajcie jego budowę

Reduktor powietrza dostępny jest w wielu wariantach. Urządzenia mogą różnić się od siebie stopniem zaawansowania czy też stopniem skomplikowania. Jednak składają się z podobnych elementów. Za bezpieczeństwo w dużej mierze odpowiada wkład filtracyjny, ale duże znaczenie mają też uszczelki. Zapobiegają one utracie medium, które nie jest tanie. Kolejnymi ważnymi elementami są zawór redukcyjny pneumatyczny wlotowy i zawór regulacji ciśnienia powietrza wylotowy.

Wśród ważnych elementów możemy jeszcze wymienić zawór pilotowy, odcinający, manometr czy wskaźnik zdławienia wkładu. Pamiętajcie, że montaż tego typu urządzeń powinien być wykonywany przez najlepszych specjalistów. Reduktor ciśnienia sprężonego powietrza powinien być zamontowany w mocnych i trwałych uchwytach. Z kolei przewody powinny być umieszczone na gwintach pojemnika kondensatu. Montaż, ale też instalacja czy proces konserwacji reduktora sprężonego powietrza musi być przeprowadzany przez specjalistów, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania łączy elektrycznych i pneumatycznych. Nawet w przypadku urządzeń zasilanych energią elektryczną może dojść do zjawiska iskrzenia, a to oznacza, że nie można wykonywać czynności serwisowych w strefach, gdzie występuje zagrożenie wybuchem.

Wybierając reduktor ciśnienia należy kierować się jakością i wybierać takie modele, które są nie tylko funkcjonalne, ale i posiadają właściwą certyfikację. Warto pamiętać, że nadciśnienie może być bardzo dużym zagrożeniem dla maszyn oraz osób. Biorąc pod uwagę elementy konstrukcyjne bardzo łatwo można odpowiedzieć sobie na pytanie: jak ustawić reduktor ciśnienia powietrza? Dla lepszego zobrazowania warto posłużyć się wizualizacją, a mianowicie, należy wiedzieć, że sprężone powietrze, aby dostać się do wnętrza urządzenia musi pokonać opór, który stawia zawór wlotowy. Z drugiej strony występują siły wygenerowane przez ciśnienie znajdujące się wewnątrz instalacji. W zależności który element przeważy, dochodzi do uzupełnienia wartości ciśnienia bądź też zamknięcia zaworów.

Zastosowanie reduktora pneumatycznego

Zdecydowanie trudniej jest znaleźć branżę, gdzie reduktor ciśnienia powietrza nie jest stosowany niż tę gdzie jest stosowany. Rzeczywiście to niepozorne urządzenie może wpływać nie tylko na efektywność pracy, ale też może ratować życie. Dzięki odpowiedniemu ciśnieniu tlenu można leczyć pacjentów z COVID-19, ale reduktor ciśnienia powietrza z zaworem regulującym ciśnienie powietrza znajduje się też w butlach służących płetwonurkom. Reduktory wykorzystywane są także w motoryzacji, a dokładnie w zakładach generycznych. Stosuje się je też w przepompowniach czy w stoczniach, a dokładnie w działach montażu. W przemyśle wydobywczym znajdują się w urządzeniach ciśnieniowych.