Rozwód a separacja. Porównanie

rozwod-a-separacja-porownanie

Znajomość prawa to podstawa. Bez odpowiedniej wiedzy, nasze decyzje nie będą podejmowane świadomie i często mogą prowadzić do przeciwnych niż nasze zamiary rezultatów. Warto więc znać różnice między rozwodem a separacją. Bardzo często są one mylone i błędnie interpretowane.

Jakie są różnice między rozwodem a separacją?

Sąd orzeka rozwód w momencie, w którym nastąpił trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W związku z tym, decyzje o rozwodzie uzyskamy dopiero gdy nie istnieją między małżonkami żadne więzi duchowe, fizyczne, psychiczne oraz gospodarcze. Dodatkowo należy stwierdzić, że w przyszłości nie powróci żadna więź między małżonkami. Separacja tego nie wymaga. Wystarczy aby nastąpił rozkład pożycia małżeńskiego, nie koniecznie trwały. 

Rozwody powodują całkowite ustanie małżeństwa, w przeciwieństwie do separacji, która uchyla jedynie wspólnotę małżeńską. W związku z tym jedynie po rozwodzie, mamy prawo do ponownego zawarcia związku. Dodatkowo ważnym aspektem jest zmiana nazwiska. Po rozwodzie istnieje możliwość wróżenia do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego. W sytuacji ubiegania się o separację nie ma prawnie takiej możliwości. Warto pamiętać, że wniosek o zmianę nazwiska, w przypadku rozwodu, należy złożyć do 3 miesięcy od wydanej decyzji sądu. 

Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, warto udać się po poradę prawną. Dzięki niej będziemy mieć pewność co do naszej sytuacji i praw nam przysługujących. 

Kancelaria prawna w Szczecinie – radca prawny Wojciech Chmurak oferuje pomoc prawną z zakresu rozwodów. Dzięki kompleksowym usługom zyskamy pomoc w rozwiązaniu związku małżeńskiego oraz oszczędzimy sobie niepotrzebnego stresu. 

Podobieństwa separacji i rozwodów

W obu przypadkach, jeżeli małżonkowie nie oświadczą inaczej, sąd decyduje o winie jednego z małżonków co do rozpadu pożycia. Dodatkowo i separacja, i rozwody, toczą się według takich samych zasad. Dzięki temu w jednym procesie może wystąpić zarówno wniosek o rozwód, jak i separacje. W obu przypadkach decyzje, podejmuje sąd, na mocy której, zachodzi ustanie między małżonkami wspólnoty majątkowej. Tak jak w przypadku rozwodu, tak samo w sytuacji separacja, małżonek nie dziedziczy spadku po śmierci. Dodatkowo sąd podczas obu procesów może orzekać na temat władzy rodzicielskiej i jej ograniczeniach dla jednego z rodziców.