Od czego zależy długość przysługującego urlopu? Wyjaśniamy!

Choć każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop, jego długość zależy od wielu czynników. Liczy się tu staż, wykształcenie, a w przypadku zatrudnienia w nowym miejscu – czas pozostały do końca roku. Sprawdź, jaki urlop Ci przysługuje!

Czynniki wpływające na długość urlopu

Pierwszym czynnikiem, na który zwraca się uwagę, jest staż pracownika. Wlicza się do niego wszystkie okresy z poprzednich miejsc zatrudnienia, bez względu na przerwy w pracy i sposób zakończenia poprzednich stosunków pracy. Jeżeli czas ten jest krótszy niż 10 lat, pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu. Z kolei po dekadzie zatrudniony może liczyć na 26 dni urlopu wypoczynkowego.

Nie bez znaczenia jest też wykształcenie pracownika. Posiadane dyplomy wliczają się bowiem w staż pracy. I kolejno, za wykształcenie podstawowe dolicza się 3 lata doświadczenia, za zawodowe – 5 lat, za średnie – 4 lata, policealne – 6 lat, wyższe – 8 lat. Lata edukacji się nie sumują, z kolei czas nauki w szkole wyższej liczy się jedynie, jeśli zostanie potwierdzony dyplomem ukończenia studiów.

Obliczanie wymiaru urlopu

Specjaliści prawa pracy podkreślają, iż pełny wymiar urlopu wypoczynkowego zazwyczaj wyliczany jest od początku pełnego roku kalendarzowego. W przypadku nowo zatrudnionego pracownika jest jednak inaczej. Uzyskuje on prawo do urlopu w wartości 1/12 rocznego okresu wypoczynkowego każdego kolejnego miesiąca zatrudnienia. Urlop taki nie jest naliczany z góry, a proporcjonalnie do przepracowanego czasu. Taki sposób naliczania ma miejsce także w przypadku zmiany pracodawcy w ciągu roku.

Cały proces jest dość skomplikowany – dlatego warto skorzystać z pomocy radców prawnych prawa pracy. Radcy służą pomocą w zakresie udzielania szczegółowych informacji – również tych, dotyczących określonych grup pracowniczych i społecznych, takich jak np. nauczyciele czy pracownicy socjalni, którzy cieszyć się mogą dodatkowymi dniami urlopu na określonych warunkach.

Urlop jest jednym z praw pracownika – warto więc przekonać się, ile dni wolnych ma się do dyspozycji i upewnić się, czy pracodawca przydziela je zgodnie z prawem.