Jak chemia kliniczna pomaga w diagnostyce i leczeniu?

Jak chemia kliniczna pomaga w diagnostyce i leczeniu

Czym jest chemia kliniczna?

Chemia kliniczna (inaczej biochemia kliniczna lub chemia diagnostyczna) to dziedzina nauki, która zajmuje się badaniem składu chemicznego ciała ludzkiego w celu diagnozowania chorób i zaburzeń metabolicznych. Chemia kliniczna wykorzystuje metody analityczne do pomiaru stężeń różnych substancji chemicznych w próbkach krwi, moczu, płynu mózgowo-rdzeniowego i innych płynach ustrojowych. Jest również niezwykle ważną dziedziną medycyny, która umożliwia wczesne wykrywanie i leczenie wielu chorób. Współcześnie wiele badań laboratoryjnych związanych z chemią kliniczną jest wykonywanych w sposób zautomatyzowany przy wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń i technologii, co pozwala na szybkie i precyzyjne wyniki.

Przykładowe substancje, których stężenia mogą być badane w chemii klinicznej to elektrolity (np. sód, potas, wapń), glukoza, cholesterol, białka, enzymy, hormony, leki oraz toksyny. Wyniki badań chemii klinicznej są stosowane w diagnostyce chorób, kontroli leczenia, monitorowaniu stanu zdrowia pacjenta oraz w badaniach profilaktycznych.

Jak chemia kliniczna pomaga w diagnostyce i leczeniu?

Jednym z najczęściej wykonywanych badań w chemii klinicznej jest badanie stężenia glukozy we krwi. Wysoki poziom glukozy we krwi może wskazywać na cukrzycę, chorobę metaboliczną charakteryzującą się zaburzeniem gospodarki węglowodanowej. W badaniu tym pobiera się krew od pacjenta, a następnie mierzy stężenie glukozy we krwi. W przypadku wyniku wskazującego na cukrzycę, lekarz może zlecić dalsze badania, takie jak test tolerancji glukozy lub badanie poziomu glikowanego hemoglobiny.

Innym przykładem badania wykonywanego w chemii klinicznej jest badanie poziomu enzymów wątrobowych. Wysoki poziom tych enzymów we krwi może wskazywać na uszkodzenie wątroby, co może być spowodowane różnymi przyczynami, takimi jak choroby zakaźne, alkoholizm lub przyjmowanie leków. W takim przypadku lekarz może zlecić dodatkowe badania, takie jak badanie obrazowe wątroby lub biopsję wątroby.

Badanie chemii klinicznej jest również używane w celu wykrycia chorób tarczycy, chorób nerek, zaburzeń elektrolitowych i wielu innych chorób. Wyniki badań chemii klinicznej pozwalają lekarzom na wczesne wykrycie chorób i podjęcie szybkiego leczenia, co jest niezwykle ważne dla poprawy wyniku leczenia i zapobiegania powikłaniom chorób.

Nowoczesne rozwiązania w obszarze chemii klinicznej i immunochemii oferuje: https://www.roche.pl/pl/roche-diagnostyka/obszary-dzialalnosci/chemia-kliniczna-i-immunodiagnostyka.html