Czy benefity pracownicze są silnym motywatorem?

pieciu-szczesliwych-nowoczesnych-ludzi-biznesu-trzyma-rece-w-gorze-i-wyraza-radosc-stojac-w-duzym-biurze

Duża rotacja pracowników to jedno z największych wyzwań, przed jakim obecnie stoją pracodawcy. To efekt zmian na rynku pracy spowodowanych m.in. przemianami pokoleniowymi, pandemią i rewolucją technologiczną. Czy benefity pracownicze rzeczywiście mogą stać się skutecznym narzędziem motywacyjnym i ograniczyć rotację w firmie? Jak stworzyć strategię benefitową, która będzie wspierać cele biznesowe przedsiębiorstwa? Sprawdź!

Najskuteczniejsze benefity pracownicze

Benefity pracownicze to różnego rodzaju dodatki, najczęściej pozapłacowe, które firma oferuje osobom zatrudnionym w przedsiębiorstwie. Wiele osób, myśląc o tego typu bonusach, najczęściej ma przed oczami karty sportowe, ubezpieczenie grupowe, prywatną opiekę medyczną czy owocowe czwartki. Wymienione wyżej benefity wciąż cieszą się dużą popularnością i mogą realizować strategię benefitową firmy. Coraz częściej jednak w ogłoszeniach o pracę można znaleźć także inne, mniej typowe dodatki, które pokazują, że podejście pracowników do bycia w organizacji uległo zmianie.

Jak pokazują badania, ogromnym zainteresowaniem cieszą się udogodnienia, które pozwalają zaoszczędzić… czas. Badanie „Benefity związane z czasem pracy”, przeprowadzone przez agencję rekrutacyjną HRK, pokazuje, że aż 73% ankietowanych chciałoby pracować 4 dni w tygodniu, 68% chciałoby wykonywać obowiązki w trybie hybrydowym, a dla 63% jednym z najbardziej atrakcyjnych benefitów związanych z czasem pracy byłaby możliwość wprowadzenia ruchomego czasu pracy.

Coraz większe znaczenie dla zatrudnionych mają także benefity związane z rozwojem zawodowym. Mogą to być takie bonusy jak:

  • szkolenia i business coaching;
  • ocena pracownicza 360 stopni;
  • Development Center.

Popularność tego typu benefitów jest silnie związana ze zmianami na rynku pracy wynikającymi m.in. z dynamicznego rozwoju technologii. Coraz więcej osób ma świadomość, że bez aktualizacji wiedzy trudno zachować konkurencyjność. W ostatnich latach dużo mówi się także o koncepcji lifelong learning, czyli uczenia się przez całe życie. Pracownicy oczekują, że pracodawca zapewni im możliwość rozwoju zawodowego, m.in. poprzez wyznaczenie jasnej ścieżki kariery, udział w specjalistycznych szkoleniach podnoszących kompetencje miękkie, a także regularny feedback na temat funkcjonowania w organizacji.

Kariera w rekrutacji i HR to sposób na podnoszenie swoich kompetencji zawodowych w wielu obszarach. To dobry kierunek dla socjologów, psychologów oraz specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Więcej informacji znajdziesz na stronie: https://hrk.pl/pl/grupa-hrk/kariera-w-hrk

Benefity pracownicze a motywacja do pracy

Czy benefity pracownicze mogą zwiększać motywację do pracy i budować lojalność wobec pracodawcy? Tak, ale tylko wtedy, gdy będą uwzględniać aktualne potrzeby i oczekiwania zatrudnionych. Skuteczna polityka benefitowa nie polega więc na wprowadzeniu kilku najpopularniejszych dodatków pozapłacowych. Konieczne jest przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb zatrudnionych. Może się wówczas okazać, że benefity, które świetnie sprawdzają się w jednej firmie, nie będą atrakcyjne dla pracowników innego przedsiębiorstwa, nawet jeśli obie organizacje działają w tej samej branży. Przy tworzeniu strategii benefitowej duże znaczenie ma także kultura organizacyjna firmy. Dlatego dodatki dla pracowników powinny być spójne z wartościami przedsiębiorstwa i kształtować pozytywny wizerunek firmy.