Co można oddać na skup makulatury?

Papier, tektura, kartony, kolorowe gazety, wszystkie te materiały, zaliczane do makulatury, można poddać recyklingowi, dając im drugie życie.
Makulatura jest niezwykle cennym surowcem, jej odzysk ogranicza konieczność wycinania większej ilości drzew. Jednocześnie ze względu na swoje właściwości, makulatura bardzo łatwo poddaje się recyklingowi, dlatego zużyty papier można szybko wykorzystać do uzyskania nowych materiałów papierniczych lub pakownych.

Do ponownego przerobienia – co nazywamy makulaturą

Słowo makulatura pierwotnie oznaczała zachlapany, zabrudzony od atramentu papier, oraz nieprawidłowo zadrukowany. Z biegiem czasu nazwa ta była używana na każdym rodzaju papieru, który był wcześniej drukowany najczęściej w celach informacyjnych lub dla prywatnych archiwów – oraz który nadawał się do ponownego przetworzenia i produkcja nowych produktów papierowych. Współczesny termin makulatury nie odnosi się w żaden sposób do jego etymologii. Nazywamy makulaturą wszystkie produkty, które były używane w jakimkolwiek stopniu, aż do całkowitego zużycia. Z takich materiałów można otrzymać papier lub płyty drewnopochodne do użytku.

Co można oddać do skupu makulatury

Na Skup makulatury można oddać tylko papier o określonej jakości. Przede wszystkim, dostarczany surowiec musi być suchy – w skupach nie przyjmuje się na makulaturę produktów mokrych, czy wilgotnych. Odpadami, które nie są przeznaczone na makulaturę to np. opakowania wielomateriałowe, używane do przechowywania np. mleka, czy soków. Powstają z połączenia wielu surowców, w tym aluminium, w jeden wytrzymały „karton”. Do skupu przyjmowana jest wyłącznie czysta makulatura – bez domieszek innych materiałów i tworzyw sztucznych.

Skup makulatury – wyroby zawierające tylko papier

Makulatura to nie tylko czyste materiały, którą są papierowe. Wszystkie materiały sklasyfikowane jako makulatura są objęte normami europejskimi. Wszystko, co można nazwać makulaturą, zawarte jest w podstawowej klasyfikacji – makulatura B, C i D – która ma kilkadziesiąt odmian.
I tak:

  • makulatura kategorii A – zalicza się makulaturę odmian słabych i jest to głównie papier i tektura,
  • rodzaj B – to materiały zadrukowane, najczęściej na kolorowo – gazety, czasopisma, książki,
  • klasa C – odpady i ścinki powstałe w procesie produkcyjnym, głównie w drukarniach,
  • typ D – tektura falista oraz ścinki i odpady kraftowe.

Cennik skupu makulatury

Skup kartonów (czyli materiałów takich jak: kartony, tektura, czy opakowania papierowe) oferuje cenę w granicach 20 – 30 gr za kilogram makulatury. W przypadku makulatury belowanej cena makulatury w przeliczeniu na kilogramy sięga 33 – 55 groszy za makulaturę kartonową belowaną. Aktualny cennik skupu makulatury kolorowej – gazety, komiksy, ulotki, materiały reklamowe – porównywalne są do cen osiągalnych za kg lub tonę kartonu – 25 – 33 gr.