Zmiany w projekcie – adaptacja projektu domu

Adaptacja projektu domu to nic innego niż dostosowanie gotowego projektu domu przede wszystkim do warunków działki, ale również do upodobań inwestora lub przyszłych domowników. Warto poświęcić trochę czasu na poszukiwania odpowiedniego projektu domu, aby wprowadzać w nim jak najmniej zmian. Czasami jednak nie da się tego uniknąć.

Konieczna adaptacja projektu

Adaptacja gotowego projektu domu jest konieczna, kiedy należy dostosować dom do konkretnej działki. Należy wziąć wówczas pod uwagę budowę geologiczną terenu, uwarunkowania klimatyczne oraz obowiązujące przepisy. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego to dokument, w którym znajdują się informacje na temat tego jaki budynek może powstać na danym terenie, jaką może mieć wysokość, w jakim miejscu będzie dojazd i co w przyszłości może powstać na blisko położonych działkach. Innym dokumentem, w którym znajdują się tym razem uwarunkowania dotyczące jednej działki, to Warunki Zabudowy. Można tam znaleźć informacje dotyczące dopuszczalnej powierzchni zabudowy, kształcie dachu oraz sposobie odprowadzania ścieków. Stąd w trakcie adaptacji projektu mogą powstać zmiany na przykład w rodzaju lub kącie nachylenia połaci dachu czy też wielkości niektórych pomieszczeń. Architekt uwzględnia też obowiązujące od 12 kwietnia 2002r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury o zachowaniu odległości między domem a granicą działki, na której się znajduje. Według tego między granicą działki a ścianą domu powinno być zachowane minimum 4 metry odległości (jeśli ściana domu nie posiada okien) oraz 3 metry (jeśli na ścianie domu znajdują się okna). Jeżeli podstawowa wersja projektu koliduje z którymś z tych wymagań, architekt zobowiązany jest zastosować tak zwane zmiany istotne w projekcie w taki sposób, aby odpowiadały one wyznacznikom.

Kiedy i co możesz zmienić w gotowym projekcie domu?

W trakcie oddawania dokumentacji w celu uzyskania pozwolenia na budowę, powinno się załączyć już gotowy projekt domu. Oznacza to, że wszystkie modyfikacje należy przeprowadzić przed złożeniem tego wniosku. Dzięki temu można uniknąć komplikacji ze strony urzędów, co często powoduje opóźnienie w realizacji inwestycji. Zmiany, które można dokonać w trakcie adaptacji projektu dzielą się na istotne i nieistotne. Istotne to takie, które wpływają na konstrukcję i powierzchnię budynku, np. zmiana wielkości domu, miejsca otworu klatki schodowej. Stosuje się je najczęściej, aby dostosować projekt do wymogów zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, Warunkach Zabudowy do konkretnej działki lub Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. Dotyczą one kubatury budynku, powierzchni zabudowy, wysokości, długości i szerokości domu. Zmiany nieistotne nie muszą być uwzględniane od razu w projekcie domu i dotyczą najczęściej takich kwestii jak aranżacja ścianek działowych, rozmieszczenia okien lub wyglądem elewacji.

Architekt może dokonywać wielu zmian, których wymagają przepisy i inwestor. Im większa liczba zmian tym wyższa cena adaptacji projektu. Warto więc szukać najlepszego dla domowników projektu, aby nie wprowadzać zbyt wielu zmian.