Władza rodzicielska po rozwodzie – co warto wiedzieć?

Osoby, które przygotowują się do rozwodu, nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, jakie to będzie mieć konsekwencje dla nich samych, ale także dla dzieci. Jak wiadomo, uregulowane muszą być kwestie opieki szczególnie nad małoletnimi. Jest tu kilka możliwości, a decyzje zawsze podejmuje sąd.

Dlaczego warto znać prawo rodzinne przed rozwodem?

Jednym z ważniejszych obowiązków, które musimy, więc wypełnić jeżeli już przygotowujemy się do rozwodu, jest rozeznanie się w przepisach polskiego prawa. Trzeba tu oczywiście poświęcić trochę więcej czasu no przestudiowanie ważnych zapisów, ponieważ może to mieć w przyszłości daleko idące konsekwencje dla nas, ale również dla dzieci. Czasami osoby nie za bardzo rozeznane w tym jak funkcjonuje polskie prawo, podejmują niewłaściwe decyzje, a potem tego żałują. Oczywiście, jeżeli sami nie mamy zbyt dużego rozeznania w takich kwestiach albo po prostu nie mamy czasu na długie analizy, to najlepiej jest wtedy zwrócić się do jakiejś kancelarii prawnej. W każdym mieście funkcjonuje ich wiele, a prawnikom w nich pracującym doskonale znane jest prawo rodzinne Łódź albo inne miasta także mniejsze oferują wiele takich usług, a poradą zawsze może służyć radca prawny lub adwokat. Przed wizytą u takich prawników najlepiej wcześniej sobie wypisać wszystkie zagadnienia, które chcemy poruszyć. Naturalnie z uwagi na naszą konkretną indywidualną sytuację nie wszystkie kwestie będą dyskutowane. Trzeba się skoncentrować na sprawach kluczowych.

Kto może otrzymać opiekę nad dzieckiem?

Jak łatwo się domyślić, wiele kwestii będzie wpływać na to, komu będzie powierzona opieka nad dzieckiem. W teorii wyrok rozwodowy będzie więc rozstrzygać, czy władza rodzicielska powinna być powierzona obydwojgu rodzicom albo tylko jednemu. W tym drugim scenariuszu drugi z rodziców może mieć władzę rodzicielską ograniczoną tylko do określonych praw i obowiązków wobec małoletniego. Są też sytuacje, gdy władza rodzicielska będzie ograniczona albo jeden z rodziców lub obydwoje będą jej pozbawieni. Wszystko zależy od tego, w jakiej sytuacji znajduje się dziecko, a sąd zawsze bierze przede wszystkim pod uwagę dobro małoletniego. Nie zawsze też rodzice zdają sobie sprawę z tego, że jednym z ważniejszych czynników będą kwestie finansowe. Głównie przecież sąd będzie się koncentrować na tym, czy dziecko będzie mieć zagwarantowany lepszy byt i przy którym z rodziców zapewnione będą wszystkie potrzeby egzystencjalne.