Ulga na powrót w Polskim Ładzie — co warto wiedzieć?

zwrot podatku z zagranicy

Polski Ład to rewolucja dotycząca podatników. Zmiana ta proponuje szereg rozwiązań wpływających na polepszenie standardu życia. Jednym z punktów jest ulga na powrót i zwrot podatku z zagranicy. Kto może się o to ubiegać?

Co to właściwie jest ulga na powrót?

W Polskim Ładzie został wprowadzony zapis odnośnie do ulg w podatku dla osób powracających z zagranicy. Ma to na celu zachęcenie obywateli Polski do powrotu w rodzinne strony. Nie każdy może skorzystać z tego przywileju. Głównym kryterium kwalifikacji jest nieposiadanie miejsca zamieszkania w naszym kraju przez co najmniej przez trzy lata. Po przeprowadzce należy przenieść także swoją rezydencję podatkową. Ubiegając się o ulgę, nie ma najmniejszego znaczenia status cywilny obywatela.

Od jakiej kwoty trzeba zapłacić podatek?

Osoba spełniająca powyższe wytyczne może ubiegać się o to, aby przychody zostały objęte ulgą wynikającą z powrotu do kraju. W kilku przypadkach nie trzeba wcale płacić podatku. Do takich sytuacji można zaliczyć, kiedy osoba pracuje na podstawie umowy zlecenia, otrzymuje przychody z pozarolniczej działalności o charakterze gospodarczym, a wysokość dochodu w całym roku nie przekroczy kwoty 85 528 zł. Każda kolejna złotówka jest już opodatkowana. Prawo do ulgi przysługuje przez cztery lata następujące po sobie, a moment, od którego zaczyna z tego korzystać, zależy od podatnika. Prawo do ulgi można zastosować jeden raz, jeśli ktoś ponownie wyjedzie za granicę, nie będzie mógł z niej skorzystać.

Zwrot podatku z zagranicy — kiedy jest możliwy?

Należy pamiętać, że każda osoba pracująca za granicą musi rozliczyć się z fiskusem. Dzięki zapiskom w polskim prawie możliwy jest zwrot podatku z zagranicy. Warto mieć to na uwadze, ponieważ zwrot za każdy miesiąc pracy wynosi średnio około tysiąca złotych. Polski Ład wprowadza wiele punktów mogących zainteresować Polaków mieszkających poza granicami państwa. Może to odnieść niemały sukces wśród osób dobrze zarabiających.