Udoskonalona Dokładność Przetworników Siły HBM

czujnik_cisnienia_p3ic_p3icp1

Przetwornik ciśnienia U10M wyróżnia się bardzo wysoką precyzują oraz solidnym wykonaniem, które przejawia się m.in. w posiadaniu klasy ochrony IP69, nierdzewności i nieczułości na momenty gnące. Oprócz tego, występuje w wielu różnych wersjach i pozwala na spore możliwości konfiguracji. Firma HBM zadbała jednak o jego ulepszenie, co przejawia się w zoptymalizowaniu takich parametrów jak liniowość, histereza i względny błąd odwracalności. Wszystkie z nich wpływają na dokładność przetwornika.

Efekty wprowadzonych ulepszeń

Dzięki wprowadzonym zmianom, użytkownicy mogą liczyć na zmniejszenie niepewności pomiaru dla bardziej znaczących wyników badań, a także na niższe koszty inwestycyjne oraz zmniejszenie ilości odpadów w testach końcowych, przeprowadzanych na linii produkcyjnej. Jakie parametry zostały jeszcze zoptymalizowane?

  • Względny błąd powtarzalności – odnosi się do dokładności odtwarzalności czujnika, dostarczając informacji na temat tego jaki będzie rozrzut wyników pomiaru jeśli przetwornik ciśnienia będzie poddawany powtarzalnie identycznemu obciążeniu. Niższa wartość oznacza lepsze odtwarzanie i pewniejsze wyniki kalibracji.
  • Liniowość – w tym przypadku mowa o odchyłce wartości zmierzonej w stosunku do pożądanej idealnej charakterystyki czujnika. Im niższa wartość, tym większe możliwości precyzyjnego zidentyfikowania siły pomiędzy punktami kalibracyjnymi.

Jakie parametry zostały jeszcze zoptymalizowane?

Oprócz wyżej wymienionych, udoskonalenia dotyczyły także względnego błędu odwracalności (histerezy), pełzania oraz współczynnika temperaturowego sygnału zerowego (TC0). Jeśli chodzi o pierwszy parametr, stanowi on główny czynnik wpływający na wynik w przypadku pomiarów dynamicznych w dużym zakresie siły mierzonej. Niska wartość pełzania ma istotne znaczenie jeśli mają być przeprowadzone długotrwałe zagadnienia pomiarowe. Współczynnik temperaturowy sygnału zerowego, czyli TC0 to niejednokrotnie najważniejsza własność techniczna, zwłaszcza gdy mierzymy małe siły.