Public relations – jakie ma znaczenie w biznesie?

publicrelations

Każda firma, świadomie lub nie, buduje swój wizerunek wśród swoich klientów i partnerów biznesowych. Wizerunek oznacza tu przede wszystkim emocje i skojarzenia, jakie dana organizacja budzi. Na tej podstawie konsumenci podejmują decyzje zakupowe. Dowiedz się, czym jest PR i jak go wykorzystać w celu zwiększenia zysku.

Public relations – co to znaczy?

Public relations, czyli PR, to jedno z narzędzi marketingu. Obejmuje długotrwałe działania, które są świadome i zaplanowane, a ich celem jest zwiększenie sprzedaży. W praktyce polega to głównie na dbaniu o stosunki organizacji z jej otoczeniem – bliższym i dalszym. Chodzi tu nie tylko o klientów, ale także o akcjonariuszy, pracowników, a także konkurencję czy lokalną władzę. Wszystkie interakcje z zewnętrznymi i wewnętrznymi odbiorcami marki budują jej obraz w oczach opinii publicznej. Zadaniem działu PR jest upewnienie się, że będzie on pozytywny.

Jakie są cele PR?

Działy marketing i sprzedaż często bywają najbardziej kosztownymi w całej firmie. Warto wiedzieć, na co przekazuje się te środki. PR jest specyficzną dziedziną, ponieważ w przeciwieństwie np. do pojedynczych kampanii, obejmuje strategie długoterminowe, trwające kilka lat. Przykładowe cele procesów public relations mogą obejmować:

  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec usług lub produktów,
  • pogłębianie zaufania klientów w wartości marki,
  • spełnianie oczekiwań opinii publicznej,
  • motywowanie pracowników,
  • budowanie wizerunku pracodawcy,
  • zdobywanie sympatii wobec marki.

Nadrzędnym celem jest zawsze stworzenie silnych i niepodważalnych więzów konsumenta z organizacją i jej wartościami, co z kolei gwarantuje jego lojalność.

Jakie działania obejmuje public relations?

Działy PR w firmach mają do dyspozycji szeroki zakres działań. Ich wybór powinien być oczywiście uzależniony od branży, wielkości firmy czy też specyfiki grupy docelowej. Podstawowe zadania, którymi zajmują się PR-owcy, to m.in. śledzenie opinii publicznej, komunikowanie wartości firmy na zewnątrz i do wewnątrz organizacji, dbanie o transparentność, działania z zakresu odpowiedzialności społecznej biznesu, sponsoring, lobbing czy utrzymywanie pozytywnych relacji z władzami.

Jak wprowadzić działania PR-owe w firmie?

Wdrożenie strategii public relations w życie nie jest łatwym zadaniem. Wymaga to precyzyjnej diagnostyki sytuacji danej organizacji. Należy określić w jaki sposób jest postrzegana i jak ten wizerunek ma się do pożądanego obrazu marki. Konieczne jest także dogłębne poznanie swojej grupy docelowej – trzeba wiedzieć, co jest dla nich ważne i w co wierzą, żeby móc dobrać i komunikować odpowiednie wartości. Następnie tworzy się strategię, która określa nadrzędne, długoterminowe cele, a także te mniejsze.

Konsulting PR

Wdrożenie strategii PR-owej wymaga czasu, wiedzy i doświadczenia. Z tego powodu warto korzystać z usług konsultingowych. Polega to na współpracy z doświadczonym doradcą, który udziela wsparcia w budowaniu wizerunku marki. Doświadczonych ekspertów od public relations znajdziesz w Redegate. Mogą oni być także niezastąpioną pomocą podczas sytuacji kryzysowych, kiedy konieczne jest odbudowanie reputacji organizacji.