Przeglądy zbiorników przeciwpożarowych bez wypuszczania wody!

zbiornik przeciwpożarowy wymagania
Industrial tanks

Zgodnie z zaleceniami producentów i obowiązującymi normami należy regularnie przeprowadzać przeglądy zbiorników pożarowych. Jednak standardowo wiąże się to z dodatkowymi wydatkami związanymi z wypuszczeniem wody i ponownym napełnieniem zbiornika. Oznacza to też tymczasowe wyłączenie obiektu z użytkowania. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala tego uniknąć i usprawnić cały proces! Podwodne przeglądy zbiorników ppoż., znajdujące się w ofercie Eversub, są przeprowadzane bez ingerencji w stan zapełnienia zbiornika.

Przeglądy zbiorników ppoż. z użyciem pojazdów podwodnych ROV

Dzięki wykorzystaniu zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych ROV, możliwa jest inspekcja zbiornika bez wypuszczania z niego wody. Za pomocą ROV dokonywane są przeglądy zbiorników przeciwpożarowych pod kątem występowania uszkodzeń i korozji. Dodatkowo mierzona jest ultradźwiękowo grubość blachy (Ultrasonic Tickness – UT) i ogólny stan wizualny wyposażenia zbiornika. ROV dokumentują cały przegląd na video, dzięki czemu Klient otrzymuje nie tylko szczegółowy raport pisemny, ale również materiał filmowy.

Zbiornik przeciwpożarowy – wymagania prawne

Jak możemy przeczytać w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 24 lipca 2009 roku ws. przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, tam gdzie sieć hydrantowa nie spełnia wymagań wydajności względem danego typu obiektu lub taka sieć nie istnieje, wymagany jest zbiornik przeciwpożarowy. Jego pojemność powinna wynosić 10 m3 zapasu wody na 1 dm3/s brakującej wydajności wodociągu, jednak nie mniej niż 50 m3. Obowiązek zainstalowania takiego zbiornika przeciwpożarowego wymusza wykonywanie jego inspekcji wg zaleceń producentów i obowiązujących norm. Jednak standardowo wiążą się one z tymczasowym wyłączeniem obiektu z użytkowania, ponieważ należy spuścić wodę ze zbiornika na czas kontroli. Podwodna inspekcja, oferowana przez Eversub, rozwiązuje ten problem.

Zbiorniki przeciwpożarowe – norma określa zasady inspekcji wg. częstotliwości

Zgodnie z obowiązującymi normami i zaleceniami producentów przeglądy mogą być roczne, trzyletnie, pięcioletnie, dziesięcio lub piętnastoletnie. Jedynie w przypadku dwóch ostatnich poziom użyteczności pojazdów ROV ogranicza się do sprawdzenia zbiornika i zaplanowania prac oraz sporządzenia kosztorysu, przed przystąpieniem do właściwej inspekcji. Albowiem norma PN-EN 12485 oraz VDS 4001 CEA 4001 wymaga każdorazowo opróżnienia zbiornika wodnego.

Postaw na stałą współpracę z Eversub

Firma Eversub świadczy usługi na terenie całej Polski. W przypadku każdej współpracy warunki są ustalane indywidualnie. Poza inspekcją podwodną zbiorników ppoż., Eversub dokonuje również inspekcji osadników, bioreaktorów, zbiorników balastowych, wody pitnej i zbiorników o innym przeznaczeniu.
Dzięki specjalistycznemu sprzętowi i profesjonalnym operatorom, Eversub gwarantuje najwyższej klasy usługi. Jeśli dotąd nie słyszeliśmy o podwodnych inspekcjach zbiorników przeciwpożarowych, warto postawić na sprawdzoną firmę.