Praca po „Ochronie Środowiska” – dlaczego warto skończyć ten kierunek?

Ochrona środowiska to kierunek, który cieszy się coraz większą popularnością wśród studentów. Wynika to z rosnącego znaczenia ekologii oraz zrównoważonej gospodarki. Czy warto się na niego zdecydować? Przeczytajcie.

Czego spodziewać się po tym kierunku?

Obecna polityka, zarówno polska, jak i europejska przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony środowiska i zapobiegania konsekwencjom postępującego ocieplenia klimatu. Świadczą o tym liczne zmiany prawne i dyrektywy, takie jak np. Zielony Ład. Są to dalekosiężne działania, których celem jest realna poprawa jakości naszego życia. Aby skutecznie realizować ich założenia, konieczne jest wykształcenie specjalistów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska. Zajmuje się tym m.in. Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie, realizująca studia na tym kierunku: http://www.wseiz.pl/pl/studia/wydzial-zarzadzania/ochrona-srodowiska. Jest to propozycja dla ambitnych i wytrwałych studentów. Ważne będą zainteresowania przyrodnicze, ścisły umysł i gotowość do podejmowania nowych wyzwań. Jest to kierunek dla osób, którym zależy na interesującej, różnorodnej pracy oraz tych, które chcą mieć realny wpływ na funkcjonowanie naszego otoczenia.

Jak wyglądają studia?

Nauka odbywa się zarówno na studiach I-go jak i II-go studia, umożliwiając zdobycie tytułu licencjata lub magistra inżyniera. Ochrona Środowiska to rozległe studia, w czasie których konieczne będzie przyswojenie sporej ilości wiedzy, z dziedzin takich jak:

  • Kształtowanie i ochrona krajobrazu;
  • Zarządzanie środowiskiem;
  • Zarządzanie odnawialnymi źródłami energii;
  • Ochrona powietrza, ochrona wód i ścieków, ochrona wód;
  • Hydrobiologia itp.

Oczywiście są to tylko niektóre zagadnienia poruszane w toku nauki. W zależności od wyboru studenta zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym lub weekendowym. Oprócz czysto teoretycznych wykładów jest na nich również sporo zajęć praktycznych, które uczą wykorzystywania zdobytej wiedzy oraz pokazują, jak w rzeczywistości wygląda praca w tym zawodzie.

Jakie perspektywy mają przed sobą absolwenci?

Ukończenie studiów na kierunku Ochrona Środowiska otwiera wiele drzwi. Ekologia i zrównoważony rozwój to niezwykle ważne zagadnienia, do których przywiązuje się coraz większą wagę. Sprawia to, że z roku na rok powstają nowe miejsca pracy dla specjalistów w tej dziedzinie. Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia m.in. w Inspektoratach Ochrony Środowiska, instytucjach zarządzających funduszami unijnymi oraz współpracujących z UE, placówkach administracji samorządowej i rządowej czy firmach specjalizujących się w rozpowszechnianiu OZE. Specjalistów w tej dziedzinie potrzebują różnorodne przedsiębiorstwa produkcyjne, zakłady przemysłowe oraz przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej. Ciekawą propozycją jest dla nich również praca w sektorze leśnictwa czy rolnictwa ( zarówno za biurkiem, jak i w terenie). Bez względu na wybór zazwyczaj jest to nie tylko ciekawa, ale również dobrze płatna praca.