Podgrzewacz wody – ogólna charakterystyka

Działanie podgrzewacza wody oparte jest na podgrzaniu i zmagazynowaniu wody. Jego ogromną zaletą jest możliwość używania ogrzanej wody w kilku miejscach jednocześnie. Wystarczy tylko odpowiednio dopasować objętość zbiornika. Jakie są rodzaje podgrzewaczy wody oraz jaka jest ich zasada działania?

 

Podgrzewacz wody – rodzaje i zastosowanie

Podgrzewacz wody jest urządzeniem mającym na celu podgrzanie i zmagazynowanie wody. Zawarty w nim termostat,  który stanowi jego istotną część, zapobiega stygnięciu wody, a także zachowuje jej temperaturę. Ustawienie go na daną wartość powoduje włączenie się podgrzewacza za każdym razem, kiedy temperatura wody obniżając się przekroczy wyznaczoną wcześniej wysokość.

Zazwyczaj urządzenia pojemnościowe o działaniu ciśnieniowym są wykonane ze stali odpornej na korozję, która jest pokryta emalią. Jest ona dostępna w dwóch różnych wersjach – montowanych poziomo i stojących w pionie. Działanie podgrzewacza ciśnieniowego oparte jest o wzrost ciśnienia w zbiorniku urządzenia w momencie ogrzewania cieczy. W związku z powyższym, w zbiornikach montowane są specjalne zawory mające na celu uniemożliwienie przekroczenia dopuszczalnych wartości ciśnienia oraz zapobiegnięciu zniszczenia zbiornika. Temperatura w zbiorniku zazwyczaj nie przekracza 80 stopni C, a moc sięga do 2kW.

Podgrzewacze gazowe typu pojemnościowego skonstruowane są z komory spalania, która wyposażona jest w palnik gazowy (zazwyczaj ulokowany na samym dole urządzenia) oraz kanał spalinowy (służący do odprowadzania spalin). Takie urządzenia są zasilane zarówno za pomocą gazu ziemnego jak i płynnego, a do ich uruchomienia niezbędna jest zapalarka. Jego główną zaletą jest możliwość poboru ciepłej wody z kilku kranów naraz. Warto wiedzieć, iż podgrzewacz gazowy potrzebuje osobnego podłączenia do przewodu spalinowego, a kanał wentylacyjny niezbędny do eksploatacji podgrzewacza powinien znajdować się w odległości do 1,8 m. Zazwyczaj pojemność gazowych podgrzewaczy pojemnościowych wynosi od 80 do 200 l, a maksymalna moc ma wartość 10kW. Urządzenia cechujące się możliwością powieszenia przeważnie posiadają pojemność do 120 l, a większe pojemności są przeznaczone dla modeli stojących.

 

Dobór podgrzewacza

Podczas wyboru podgrzewacza wody, szczególną uwagę należy zwrócić na jego wydajność, która wynika z temperatury wody dopływającej, temperatury wody ciepłej, ogrzanej przez urządzenie oraz wykorzystywanej mocy. Wraz ze wzrostem różnicy temperatur wody już podgrzanej i wody dostarczonej do zbiornika podgrzewacza, spada wydajność całego urządzenia.