Opiekun osób starszych – przyszłościowy zawód

Społeczeństwa Europy starzeją się. To zwiększa również zapotrzebowanie na opiekunów zajmujących się seniorami. Jak można rozpocząć pracę w tym zawodzie?

Profesjonalna opieka nad osobami starszymi wymaga właściwego przygotowania. Teraz w tym właśnie zawodzie coraz częściej pracują osoby posiadające odpowiednie wykształcenie kierunkowe, dzięki czemu mogą one świadczyć swoje usługi na jeszcze wyższym poziomie. Jako że zapotrzebowanie na opiekunów seniorów jest dzisiaj bardzo wysokie, znalezienie pracy w tym sektorze nie jest trudne. Co więcej, zatrudnienia można szukać nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach, w tym w krajach Europy Zachodniej, gdzie płace są znacznie wyższe.

Jak można zostać opiekunem osób starszych?

Aby rozpocząć pracę w zawodzie opiekuna seniora, warto uzyskać właściwe wykształcenie w tym kierunku. Odpowiednie przygotowanie jest dużym atutem, który ułatwia znalezienie dobrze płatnej pracy w kraju i za granicą. Najszybszym sposobem, aby otrzymać odpowiednie przygotowanie, jest kurs opiekun osób starszych w Krakowie. Prowadzą je między innymi medyczne szkoły policealne, a także innego rodzaju placówki edukacyjne.

W trakcie zajęć poruszana jest zróżnicowana tematyka:

  • zdrowie publiczne
  • opieka nad osobą chorą
  • opieka nad osobą niesamodzielną
  • aktywizacja osób chorych i niepełnosprawnych
  • anatomia i fizjopatologia
  • elementy psychologii i socjologii
  • udzielanie pierwszej pomocy
  • podstawy języka migowego

Po zakończeniu nauki uczestnicy kursu przystępują do egzaminu zawodowego, po którego zaliczeniu można uzyskać kwalifikacje w kategorii MED.03. Świadczenie usług pielęgnacyjno-opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej.

Jakie wymagania należy spełnić, aby zapisać się na kurs opiekuna seniora?

Zajęcia prowadzone w opisywanym kierunku nie wymagają posiadania wcześniejszego przygotowania. Do zapisania się na kurs konieczne jest posiadanie ukończonych 18 lat, ważnego dowodu osobistego, a także świadectwa ukończenia szkoły średniej.