Ochrona antykorozyjna – skuteczne działanie

Ochrona antykorozyjna – skuteczne działanie

Ochrona antykorozyjna – skuteczne działanie

Korozja to proces, który bardzo skutecznie niszczy metale (i nie tylko). A tym samym konstrukcje z nich stworzone. Dlatego tak ważna jest ochrona antykorozyjna, która we właściwy sposób mu zapobiegnie. Nowoczesna ochrona antykorozyjna – w tym powłoki antykorozyjne – pomagają skutecznie zapobiec temu kłopotliwemu w skutkach procesowi.

Jednymi z najtrudniejszych do ochronienia przed korozją są systemy rurociągów, które biegną głęboko pod ziemią. Dlatego w branżach takich jak: gazownictwo, budownictwo, wodociągi odpowiednia ochrona, która powstrzyma korozję, powinna być przemyślana już w fazie projektowania instalacji. Tym bardziej że naprawa ich ze względu na położenie przysparza wielu problemów. Skuteczna ochrona przed korozją jest więc podstawą udanych inwestycji. To samo dotyczy takich gałęzi jak: szeroko pojęty przemysł, elektrotechnika czy różnego rodzaju instalacje (klimatyzacja, wentylacja, instalacje cieplne). Odpowiednio dobrane warstwy ochronne to jeden z filarów udanej i bezproblemowej i działającej bez zarzutu inwestycji.

Działanie korozji

Korozja to proces, w którym materiały ulegają stopniowemu zniszczeniu. Dzieje się to w wyniku działania różnych czynników z otaczającego środowiska. Trzeba zacząć od tego, że korozję mogą wywołać różne czynniki. Ze względu na nie możemy mieć do czynienia z:

  • korozją chemiczną – np. utlenianie powierzchni metali w wysokich temperaturach, gdzie działają gazy chemicznie czynne;
  • korozją elektrochemiczną – zachodzi wskutek występowania różnych potencjałów materiału i środowiska.

Korozja może doprowadzić do całkowitego rozpadu materiału, choć zaczyna się tylko od drobnych widocznych na powierzchni danego materiału (np. metalu) zmian. Dlatego tak ważne jest zastosowanie materiałów chroniących przed tym procesem (tzw. inhibitory korozji). Bardzo istotne jest to, by ochrona antykorozyjna, taka jak powłoki antykorozyjne, była ściśle dostosowana do otaczających dany materiał warunków. 

Czasowa ochrona metali antykorozyjna

Czasowa ochrona przed korozją (krótkotrwała) zazwyczaj jest stosowana wyjątkowo, gdy na przykład długotrwała ochrona metalu konstrukcji zawiodła. Zastosowanie takiej ochrony przed korozją ma takie plusy jak na przykład łatwy sposób ich usunięcia w momencie gdy chcemy zastosować konieczną długotrwałą ochronę konstrukcji przeciwdziałającą korozji. Czasowa ochrona metalu przed wystąpieniem korozji to: środki w aerozolu zawierające stal szlachetną, woski, oleje czy pasty cynkowe oraz lakiery. Jednak – jak już wcześniej wspomniano – by nie dopuścić do korozji podczas eksploatacji materiału, konieczna jest ochrona antykorozyjna długotrwała. Taka ochrona antykorozyjna – nowoczesne powłoki antykorozyjne – to maksymalna odporność materiału na działanie czynników zewnętrznych.

Ochrona antykorozyjna długotrwała powierzchni metalu

Skuteczne przeciwdziałanie korozji to wykorzystanie różnego rodzaju powłok antykorozyjnych  w postaci: plastycznych powłok taśmowych, bitumicznych powłok taśmowych, polietylenowych powłok taśmowych, rękawów termokurczliwych, poliuretanowych powłok natryskowych czy wypełnień rur ochronnych. Taka ochrona antykorozyjna sprawdza się w przypadku rur zakopanych głęboko pod ziemią, choć nie tylko – także w innych trudno dostępnych miejscach, na przykład przy izolacji w elektrotechnice. Powłoki antykorozyjne tego typu również należy dostosować do warunków, w których materiał się znajduje.

Skuteczna ochrona antykorozyjna przy użyciu materiałów takich jak precyzyjnie dopracowane powłoki antykorozyjne to pewność i bezpieczeństwo przy izolacji różnych materiałów. Nakładane odpowiednio izolacje sprawią, że konserwacja rurociągów i innych instalacji nie będzie konieczna.