Obsługa prawna firm – główne obszary wymagające wsparcia prawnego

Prowadzenie firmy wiąże się z koniecznością podejmowania wielu trudnych decyzji. Część z nich powinna być konsultowana z doradcami podatkowymi i prawnikami, co wyklucza bądź znacznie ogranicza ryzyko podjęcia nieprawidłowej decyzji. Świadomość przedsiębiorców w tym zakresie zdecydowanie wzrosła, dziś coraz więcej firm podejmuje stałą współpracę z kancelarią prawną, zwłaszcza gdy zawiera wiele różnorakich umów z kontrahentami i klientami oraz podejmuje decyzje mogące zaważyć o przyszłości firmy.

Wsparcie prawne dla przedsiębiorstw

Obsługa prawna firm może sprowadzać się do konsultacji, które odbywają się wówczas, gdy przedsiębiorca dostrzega taką potrzebę, jak i do stałej współpracy, w której ramach przedsiębiorca każdego dnia konsultuje z prawnikiem zwierane umowy i wdrażane działania. Zakres obsługi prawnej zawsze powinien być dostosowany do potrzeb klienta. Niektórych klientów satysfakcjonują doraźne konsultacje, inni wymagają kompleksowej obsługi prawnej. Część woli spotykać się z prawnikiem w kancelarii prawnej (zobacz kancelaria Madejczyk), inni w siedzibie własnej firmy, jeszcze inni preferują kontakt telefoniczny i e-mailowy, oczekują również, że prawnik będzie im towarzyszył podczas niektórych spotkań z kontrahentami. Prowadzenie firmy pochłania mnóstwo czasu, dlatego dobrze, jeśli kancelaria prawna każdorazowo nie zmusza klientów do kontaktów osobistych.

Obsługa prawna przedsiębiorstw i spółek

Chcąc nawiązać stałą współpracę z prawnikiem, warto sprawdzić czy posiada doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorstw i spółek oraz jakie usługi prawne świadczy na rzecz przedsiębiorców. Do głównych obszarów wymagających wsparcia prawnego z pewnością można zaliczyć kwestii dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz wyboru optymalnej formy prawnej firmy i jej opodatkowania, przygotowywanie oraz negocjowanie umów i kontraktów czy sporządzanie regulaminów wewnątrzzakładowych. Prawnik może również uczestniczyć w posiedzeniach organów zarządczych i reprezentować klienta przed sądem i organami administracyjnymi. Obsługa prawna firm obejmuje również porady prawne z zakresu planowanych inwestycji, prawa pracy, zamówień publicznych czy też obsługę spółek, obejmującą ich przejęcie, podział lub przekształcenie.

Doświadczeni prawnicy zapewniają wsparcie prawne na każdym etapie działalności firmy, niezależnie od tego, jak duża jest to firma i czym się zajmuje. Kancelaria prawna wspiera przedsiębiorców wszelkich branż, poczynając od branży sportowej, przez budowlaną, energetyczną, handlową, aż po windykację i dochodzenie odszkodowań.