Najważniejsze metody diagnostyki narządów ruchu

najwazniejsze-metody-diagnostyki-narzadow-ruchu

Układ narządów ruchu to ogólna nazwa określająca część organizmu ludzkiego odpowiedzialną za utrzymywanie prawidłowej postawy ciała oraz poruszania się. Dzieli się on na układ szkieletowy i więzadłowy — część bierną oraz mięśniowy — część aktywną. Rozpoznawanie wszelkich schorzeń narządu ruchu przeprowadzane jest natomiast przez lekarzy ortopedów za pomocą różnych metod, o których więcej dowiesz się z tego artykułu.

Jakie są najczęściej stosowane metody diagnostyki narządów ruchu?

Wśród metod diagnostycznych narządu ruchu wyróżnić można kilka ich podstawowych typów, przy czym wszystkie z nich zaliczane są do badań obrazowych. W związku z tym w poradniach specjalistycznych, takich jak Gabinet ortopedyczny Dr N. Med. Wiktora Orzechowskiego wszelkie schorzenia układu ruchu diagnozowane są za pomocą:

  • badań rentgenowskich, stosowanych między innymi w przypadku podejrzenia złamań kończyn,
  • tomografii komputerowej, przeprowadzanej na przykład w przypadku oceny stanu kręgosłupa,
  • rezonansu magnetycznego, uwidaczniającego uszkodzone elementy narządu ruchu,
  • USG, stosowane do obrazowania tkanek miękkich, takich jak tkanki stawowe, więzadłowe, mięśniowe,
  • badań endoskopowych stawów kolanowych i nie tylko, pozwalające na szczegółową diagnostykę stawów oraz ich leczenie.

Jakie znaczenie ma diagnostyka w leczeniu narządów ruchu?

Metoda diagnostyki narządów ruchu dobierana jest zawsze z uwzględnieniem potrzeb klinicznych. Jej zadaniem jest kompleksowa ocena funkcjonowania narządów ruchu i występujących w nich schorzeń. Dlatego też to właśnie od niej zależy przede wszystkim to, jak skuteczne będzie późniejsze leczenie dobierane na podstawie uzyskanych wyników badań diagnostycznych.

W przypadku diagnostyki schorzeń narządów ruchu istotny jest także czas. Im wcześniej zostaną one bowiem zdiagnozowane, tym większa szansa na skuteczne zahamowanie procesów patologicznych oraz przywrócenie pełnej sprawności pacjentom. W związku z tym odczuwając ból lub dyskomfort związane z aparatem ruchowym należy jak najszybciej zgłosić się do specjalisty, który będzie w stanie zdiagnozować przyczynę problemu i na jej podstawie wdrożyć odpowiednie leczenie, w tym także to operacyjne.

Podsumowując, do najważniejszych metod diagnostyki narządów ruchu stosowanych przez lekarzy ortopedów zalicza się wszelkiego rodzaju badania obrazowe, które pozwalają na zdiagnozowanie schorzeń zarówno tkanek kostnych, jak i miękkich, a następnie wprowadzenie adekwatnych do ich rodzaju i stopnia zaawansowania metod leczenia.