Najczęstsze błędy popełniane przy korzystaniu ze studni głębinowych

najczestsze-bledy-popelniane-przy-korzystaniu-ze-studni-glebinowych

Studnia głębinowa to najbardziej popularny rodzaj ujęcia co wynika z niskiej podatności na zanieczyszczenia. Warto bowiem wiedzieć, że w przypadku studni głębinowej wykonuje się odwiert na głębokość kilkudziesięciu metrów. Jest to doskonałe rozwiązanie dla osób, których działki nie są objęte dostępem do lokalnych sieci wodociągowych.

Czym jest studnia głębinowa?

Wedle definicji, studnia głębinowa to pionowe ujęcie wód podziemnych w formie otworu stworzonego w sposób sztuczny, a więc poprzez wiercenie. Otwór musi sięgać do poziomu wodonośnego, który decyduje o głębokości odwiertu. Co do zasady studnia głębinowa może powstać praktycznie na każdym terenie, pod warunkiem występowania odpowiednich warunków hydrogeologicznych. Studnie głębinowe dostarczają czystą wodę, wolną od mikrozanieczyszczeń – pod warunkiem odpowiedniej eksploatacji.

W kontekście czystości wody nie bez znaczenia jest prawidłowe wykonanie studni – wady konstrukcyjne mogą znacząco pogorszyć jakość i wydajność ujęcia. Wykonawcą studni w województwie małopolskim jest firma wiertnicza FHU DANIEL, która może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży.

Zasady eksploatacji studni głębinowych

Najczęstszym błędem, który popełniają użytkownicy studni głębinowych, jest brak regularnych dezynfekcji i czyszczenia. Warto bowiem wiedzieć, że dla zachowania jakości wody ważne jest cykliczne usuwanie zanieczyszczeń, jakie mogą pojawić się wraz z upływem lat. Nie bez znaczenia pozostaje intensywność eksploatacji oraz uwarunkowania glebowe. Kluczowa jest także szczelność studni – przykładowo studnie głębinowe w Małopolsce uszczelniane są compactonitem, czyli materiałem w postaci grudek, który pęcznieje przy kontakcie z wodą, tworząc w ten sposób szczelną barierę pomiędzy pierścieniami.

W trakcie eksploatacji studni głębinowej może okazać się konieczne wypompowanie wody i uśniecie warstwy mułu oraz zalegających osadów w celu dokładnego wyczyszczenia wszystkich elementów. Warto wówczas uzupełnić podsypkę żwirową i zdezynfekować studnię zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Wskazane jest także oczyszczenie instalacji w budynku oraz wody studziennej.

W razie potrzeby należy regularnie przeprowadzać bieżące naprawy. Bagatelizowanie drobnych usterek może bowiem doprowadzić do poważniejszych awarii, co skutkuje koniecznością przeprowadzenia zaawansowanych prac naprawczych, a więc czasowym pozbawieniem budynku dostępu do wody. Niemniej jednak pod warunkiem właściwej eksploatacji studnie głębinowe należą do konstrukcji bezawaryjnych.