Na czym polega serwis dźwigów i co należy o nim wiedzieć?

Dźwigi to skomplikowane i zaawansowane technologicznie dźwignice, które wymagają regularnych przeglądów oraz działań serwisowych. Ich celem jest utrzymanie urządzenia transportu bliskiego w należytym stanie gwarantującym bezpieczeństwo i efektywną eksploatację. Dowiedz się, na czym polega serwis dźwigów i co należy o nim wiedzieć.

Dźwigi to skomplikowane i zaawansowane technologicznie dźwignice, które wymagają regularnych przeglądów oraz działań serwisowych. Ich celem jest utrzymanie urządzenia transportu bliskiego w należytym stanie gwarantującym bezpieczeństwo i efektywną eksploatację. Dowiedz się, na czym polega serwis dźwigów i co należy o nim wiedzieć.

Najczęstsze działania serwisowe

Na serwis dźwigów budowlanych składa się wiele zróżnicowanych działań utrzymaniowych i konserwacyjnych oraz przeglądów. Regulowane są one przez Ustawę o Dozorze Technicznym z dnia 20.12.2000 r., która określa zasady, zakres i formy dozoru technicznego. Poza tym serwis dźwigów oraz ich eksploatacja warunkowane są przez zapisy rozporządzenia z dnia 18 lipca 2001 roku określającego tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, a także rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.10.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji transportu bliskiego.

Do standardowych i najpowszechniejszych działań serwisowych, którym podlegają dźwigi, zalicza się:

  • czynności nastawcze,
  • weryfikowanie poprawności i aktualności oznaczeń oraz dokumentacji dźwigu,
  • określenie stanu technicznego konstrukcji, układów i systemów oraz napędu,
  • czyszczenie i smarowanie elementów roboczych,
  • naprawy i wymiany elementów, które uległy awarii lub na skutek eksploatacji wymagają wymiany.

Częstość oraz terminy działań kontrolnych, konserwacyjnych i serwisowych regulują przepisy DT oraz instrukcja dostarczona przez producenta dźwignicy. Niezależnie od wskazanych terminów, serwis konserwacja dźwigów musi być przeprowadzana nie rzadziej niż raz w roku.

Prawne aspekty serwisu dźwigu

Podczas corocznej kontroli wykwalifikowany inspektor powołany przez UDT weryfikuje poprawność funkcjonowania wszystkich układów, konstrukcji i systemów dźwigu w finalnie zainstalowanej wersji. Poza tym inspektor określa prawidłowość funkcjonowania ograniczników prędkości, zamków bezpieczeństwa, zespołu napędowego, tablic sterowania, chwytaczy, instalacji elektrycznej oraz innych układów i elementów odpowiadających za bezpieczeństwo dźwigu.

Konkretne daty przeprowadzenia badania określane są w księdze rewizyjnej, która zostaje założona po badaniu odbiorczym dźwignicy. W księdze rewizyjnej wskazywane są terminy badań okresowych i doraźnych oraz odnotowywane są zalecenia dotyczące czynności serwisowych.

Poszukując firmy, która oferuje usługi serwisowe urządzeń dźwignicowych, warto dokładnie zapoznać się z jej ofertą. Wiele profesjonalnych firm oferuje stałą opiekę serwisową, w ramach której zapewnia pełen nadzór nad dźwignicą, jednocześnie pilnując wymaganych terminów przeglądów, na bieżąco usuwając problemy oraz szacując terminy wymiany lub naprawy elementów roboczych. Dzięki temu możliwe jest zmarginalizowanie wystąpienia kosztownych awarii, zmniejszenie kosztów utrzymania urządzenia oraz zachowanie go jak najdłużej w ruchu.