Na czym polega księgowość uproszczona?

Budget planning concept,Accountant is calculating company's annual tax.Calendar 2020 and personal income tax forms for those who have income under US law placed on office desk. (Budget planning concept,Accountant is calculating company's annual tax.Ca

Prowadzisz małe przedsiębiorstwo lub zarządzasz organizację pozarządową i szukasz metody prowadzenia księgowości dopasowanej do swojej sytuacji? Sprawdź, jakie są rodzaje księgowości uproszczonej i czy któryś odpowiada Twojej sytuacji. Z tego artykułu dowiesz się o trzech najprostszych – karcie podatkowej, rozliczaniu ryczałtem ewidencjonowanym i na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Zapraszamy do lektury.

Ewidencja przychodów przy rozliczaniu ryczałtem

Prowadzenie ewidencji przychodów jest najprostszym rodzajem księgowości, ponieważ nie ujmuje się w niej nic ponad przychody przedsiębiorstwa. Można ją prowadzić elektronicznie lub papierowo, należy natomiast odrębnie za każdy rok, zgodnie ze wzorem z rozporządzenia Ministra Finansów z 17 grudnia 2002 r.

Jak podpowiedział nam ekspert z firmy Zarządzanie Biznes Finanse, chociaż jesteś zwolniony z ewidencjonowania kosztów, ponieważ nie odliczasz ich od dochodu, to jesteś zobowiązany przechowywać dowody ich ponoszenia.

Ewidencja przychodu powinna zawierać następujące elementy: datę wpisu, datę uzyskania przychodu, nr dowodu księgowego, kwotę przychodu opodatkowanego odpowiednią stawką. W zależności od prowadzonej działalności rozliczasz się według stawek: 2%, 3%, 5%, 8,5%, 12,5%, 17%, 20%.

Karta podatkowa – brak księgowości

Rozliczenie w formie karty podatkowej zwalnia z obowiązku prowadzenia księgowości – brzmi bardzo dobrze, prawda? Stawka podatku jest stała, ustalana na cały rok przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Niezależnie więc jaki osiągniesz przychód w danym roku, stawka podatkowa będzie taka sama – to dobrze i źle za jednym razem.

Wysokość stawki podatkowej uzależniona jest od liczby mieszkańców miejscowości, w której działa firma oraz zatrudnionej przez nią pracowników. Im mniejsza miejscowość, tym niższy podatek. Prowadzenie karty możliwe jest po złożeniu odpowiedniego wniosku, a mogą się o nią starać osoby, które zajmują się m.in.: sprzedażą posiłków domowych, domową opieką nad dziećmi, uprawiają wolny zawód, prowadzą działalność usługową gastronomiczną i in.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Drugim rodzajem prowadzenia księgowości uproszczonej jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Możesz rozliczać się tą metodą po spełnieniu następujących warunków:

  • rozliczanie podatku na zasadach ogólnych według stawek 17% i 32% lub liniowo 19%.
  • prowadzenie działalności gospodarczej indywidualnie albo w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych, spółki partnerskiej, w formie spółki cywilnej osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku,
  • nieprzekroczenie 2 mln euro przychodów za poprzedni rok, a na 2020 rok jest to 8 746 800 zł.

Księgę przychodów i rozchodów zakładasz 1 stycznia lub w dniu rozpoczęcia działalności. Jesteś zobowiązany do prowadzenia jej ze szczególną starannością i zgodnie z określonymi przez ustawodawcę zasadami. Pamiętaj o zbieraniu dowodów księgowych – faktur, rachunków i umów.

Zanim wybierzesz którąś z dwóch uproszczonych form prowadzenia księgowości lub zechcesz przejść na kartę podatkową – skonsultuj się z ekspertem. Pomoże Ci osiągnąć wysoką optymalizację podatkową. Poza tym współpraca z biurem księgowym pozwala prowadzić księgi zgodnie z przepisami bez straty czasu i nerwów.