Materiały POSM a zwiększenie sprzedaży

audyt-produktow

Anglojęzyczna nazwa Point of Sale określa zbiór materiałów marketingowych, służących do lepszej ekspozycji produktów i zwiększenia ich atrakcyjności w oczach klientów. W tej kategorii znajdują się wszelkiego rodzaju ulotki, plakaty, broszury, czy standy, informujące o obecności danego wyrobu, wskazujące miejsce jego położenia w sklepie, jak również zapisujące fakt istnienia danego produktu w świadomości konsumentów. Jaki wpływ mają wymienione tutaj środki na zwiększenie sprzedaży? Dlaczego warto je stosować?

W czym tkwi skuteczność materiałów POSM?

Materiały POSM znajdziemy niemal w każdym sklepie. Ich funkcje daleko wykraczają poza zwykłe informowanie o cechach produktu. POSM to skuteczna forma nieagresywnej reklamy, przyciągająca uwagę określonej grupy odbiorców. W materiałach POSM znajdziesz opis najważniejszych zalet produktów. W czasie, kiedy intensywne formy reklamy wzbudzają raczej niechęć odbiorców, materiały POSM przeżywają renesans swojej popularności. Ich fizyczny format i możliwość zabrania niektórych z nich przez klientów, umożliwia zapoznanie się z informacją o produkcie w dogodnym czasie. POSM nie ingeruje w prywatność, nie wymaga natychmiastowego poświęcenia uwagi, nie odrywa odbiorcy od wykonywanej czynności. Materiały POSM stanowią świetne uzupełnienie innych kampanii reklamowych, wypełniając założenia pośredniego kontaktu z klientem. W kręgu ich zalet mieści się także ogromna elastyczność w kształtowaniu opinii o produkcie. Informacyjny charakter ulotek czy broszur można uatrakcyjnić za pomocą intrygującej grafiki lub profesjonalnych fotografii. Skuteczność materiałów POSM ma swoje podstawy w niskich kosztach wytwórczych oraz możliwości dotarcia do masowego odbiorcy. Fizyczny format tego typu środków reklamowych poprawia rozpoznawalność marki. Umieszczenie baneru reklamowego podczas wydarzeń branżowych wpływa na podświadomość konsumentów, kształtując ich przyszłe decyzje zakupowe. Badania rynkowe jednoznacznie dowodzą skuteczności materiałów POSM w procesie stymulowania sprzedaży, czyniąc z nich obowiązkową pozycję dla przedsiębiorców działających w dziedzinie handlu detalicznego.

Systemy dystrybucji i inwentaryzacji materiałów POSM

Materiały POSM są świetnym narzędziem do intensyfikacji sprzedaży i pozycjonowania marki. W celu zapewnienia optymalnej dystrybucji POSM, warto skupić się na przemyślanych strategiach ich rozplanowania, które przyciągną uwagę klienta i nakłonią go do zakupu. Materiały POSM dla danej partii produktów powinny odznaczać się spójną koncepcją i odnosić się pod względem wizualnym do tożsamości marki. Równie istotnym aspektem pozostaje inwentaryzacja materiałów POSM, szczególnie ważna w przypadku narzędzi zawierających dane wielostopniowe. Systemy dystrybucji i inwentaryzacji materiałów POSM są filarem wszelkiej sprzedaży fizycznej. Kwestie zarządzania POSM wymagają interdyscyplinarnej wiedzy z pogranicza ekonomii, marketingu i psychologii zachowań konsumentów. Z tego powodu warto skorzystać z usług firm zajmujących się profesjonalnym wsparciem sprzedaży, wśród których wyróżnia się MerService. Obecna od kilkunastu lat na rynku, firma MerService wspiera procesy sprzedażowe i przejmuje na siebie dystrybucję i inwentaryzację materiałów POSM. Warto zajrzeć na stronę merservice.pl, gdzie zamieszczono informacje o sprawdzonych metodach stymulowania sprzedaży, dla których materiały POSM stanowią ważny fundament.