Likwidacja szkody komunikacyjnej – czy prawnik może nam pomóc?

Wypadek komunikacyjny lub stłuczka może się zdarzyć każdemu z nas. Warto wtedy pamiętać o tym, że możemy wystąpić do zakładu ubezpieczeń w którym sprawca opłacił OC o likwidację szkody. Jak zrobić to skutecznie i gdzie w tym wszystkim miejsce na poradę prawną?

Wypadek komunikacyjny lub stłuczka może się zdarzyć każdemu z nas. Warto wtedy pamiętać o tym, że możemy wystąpić do zakładu ubezpieczeń w którym sprawca opłacił OC o likwidację szkody. Jak zrobić to skutecznie?

Postępowanie likwidacyjne w szkodzie komunikacyjnej

Pierwszym etapem jest zgłoszenie szkody. Dobry prawnik może pomóc nam już na tym etapie. ponieważ nawet tutaj mamy obowiązek udowodnienia swoich racji, podania dowodów, które potwierdzają istnienie roszczenia. Jeżeli nasze stanowisko zostanie solidnie obudowane poglądami orzecznictwa i doktryny, ubezpieczyciel będzie miał niewielkie pole do manewru, aby usiłować zwolnić się od odpowiedzialności. Może się okazać, że do sprawy w sądzie nawet nie dojdzie i otrzymamy żądane odszkodowanie oraz zadośćuczynienie.

Postępowania likwidacyjnego nie musimy się obawiać. Jest ono całkowicie bezpłatne i nawet w przypadku odmowy spełnienia żądania przez zakład ubezpieczeń nie poniesiemy żadnych kosztów. Mało tego, w przypadku otrzymania decyzji odmownej zawsze przysługuje nam prawo do złożenia odwołania. Ważne jest, aby powołać w nim nowe fakty i dowody względem pierwotnego zgłoszenia. Inaczej nie dajemy ubezpieczycielowi szansy zmiany wydanej decyzji. Jeżeli nie mamy pomysłu, jak takie odwołanie napisać, prawnik pomoże nam sformułować je tak, aby zakład ubezpieczeń miał możliwość ponownej, merytorycznej oceny sytuacji.

Etap postępowania sądowego

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie chce naprawić szkody, niestety złożenie pozwu do sądu Także tutaj prawnik może nam pomóc. Sporządzenie pozwu, przygotowanie materiału dowodowego czy zgłoszenie w odpowiednim czasie stosownych wniosków dowodowych to skomplikowany proces i bez doświadczenia w tym zakresie bardzo ciężko będzie nam przekonać sąd do swojego stanowiska. Zwłaszcza w zakresie zadośćuczynienia, którego wyliczenie każdorazowo ma charakter ocenny.

Pamiętajmy o tym, że spór sądowy można przegrać, co wiąże się z koniecznością uiszczenia kosztów sądowych na rzecz strony przeciwnej, jak również wnoszenie apelacji. Prawnik w ramach świadczonej pomocy prawnej może sporządzić dla nas także środek odwoławczy. To bardzo ważne z tego względu, że tego rodzaju pisma mają bardzo sformalizowany charakter i samemu – nie znając przepisów – trudno przekonać skład orzekający o tym, że sąd niższego szczebla nie miał racji.

Prawnik w sprawach odszkodowawczych – gdzie szukać pomocy

Porady w sprawach związanych z odzyskiwaniem odszkodowań można uzyskać w większości kancelarii prawnych. To temat, którym pełnomocnicy chętnie się zajmują z uwagi na dużą dynamikę postępowania które daje szerokie możliwości wykorzystania warsztatu wiedzy prawniczej na każdym etapie postępowania, co zwiększa szanse wygrania sporu.

Jeżeli planujesz walczyć o należące Ci się odszkodowanie lub zadośćuczynienie, prawnik jest tą osobą, z którą powinieneś (lub powinnaś) się skontaktować. To profesjonalista, który występując w naszym imieniu, pomoże nam uzyskać jak najwyższą kwotę od zakładu ubezpieczeń.