Kwota wolna od zajęcia komorniczego — Czy komornik zabierze więcej?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego — Czy komornik zabierze więcej?

Długi spędzają sen z powiek wielu obywateli, jednak największy problem mają ci, których zobowiązania się przeterminowały, a wierzyciele skierowali sprawę do sądu w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Zajęcia komornicze są zależne od kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto i zmieniają się co roku. Rok 2023 jest wyjątkowy pod tym względem, ponieważ suma pieniędzy na koncie, jaką musi pozostawić komornik, ulega zmianie dwukrotnie.

Jak się ustrzec przed wizytą komornika?

Tak naprawdę jedynym rozwiązaniem jest spłacanie długów na czas. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas jeszcze przed wystąpieniem trudności należałoby skontaktować się z bankiem lub innym wierzycielem i podjąć działania mające na celu zmiany warunków umowy. Może to być na przykład kredyt konsolidacyjny wzięty na dłuższy okres, ale z obniżoną rata. Nie jest to niestety opcja dostępna dla wszystkich, gdyż warunkiem takiego kredytu jest dodatkowa zdolność.

Niezależnie od tego zawsze należy podejmować rozmowy z bankiem i odbierać pisma od wierzycieli. Przede wszystkim nieodbieranie ich nie daje żadnych korzyści, ponieważ udawanie, że problem nie istnieje, wcale go nie rozwiązuje. Na tym etapie warto wykazywać się dobrą wolą, nie unikać kontaktu i płacić przynajmniej tyle ile jest to możliwe.

Co, kiedy jest za późno i komornik już puka do drzwi?

W takiej sytuacji nie można zrobić zbyt wiele, ponieważ komornik jest urzędnikiem państwowym i wykonuje on swoje obowiązki na podstawie sądowego tytułu wykonawczego. Jest jednak kilka rzeczy, o których dłużnik powinien wiedzieć. Przede wszystkim istnieje takie pojęcie jak kwota wolna od zajęcia komorniczego, a to oznacza, że wykonawca egzekucji musi pozostawić na koncie środki niezbędne do przeżycia.

Kwota wolna od zajęcia komorniczego w 2023 roku

Jako środki niezbędne do przeżycia jest rozumiana suma pieniędzy potrzebnych do spełnienia podstawowych potrzeb człowieka, tym samym wysokość kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, wyznaczana jest na podstawie aktualnych przepisów i wynosi do 75% minimalnego wynagrodzenia. Warto zauważyć, że do 2019 włącznie, było to 100%. Od 1 stycznia 2023 r., bazując na minimalnym wynagrodzeniu równym 3490 zł, wynosi ona 2617,50 zł. Jednak w połowie roku minimalne wynagrodzenie za pracę wykonywaną w pełnym miesięcznym wymiarze czasu ulega zmianie i zostaje podniesione na 3600 zł. Tym samym od lipca do grudnia 2023 r. kwota wolna od egzekucji komorniczej wzrasta do 2700 zł brutto.

Co z emeryturą i trzynastką? Czy w tym roku komornik ma większe prawa?

W 2023 roku komornik zabierze więcej, niż w poprzednich latach, jednak jest to uwarunkowane waloryzacją emerytur. Tak jak i w powyższym przypadku kwota wolna od zajęcia komorniczego nie może być wyższa niż 75% minimalnego świadczenia emerytalnego i w roku 2023 wynosi 1191,33 w każdym miesiącu. Dobrą informacją dla emerytów jest fakt, że dodatkowe świadczenia jak 13. emerytura jest niezależne i nie wlicza się do dochodu, tym samym nie może zostać zajęte.

Temat z pewnością nie został wyczerpany. Szczegółów, które decydują o tym, jakie prawa i możliwości posiada komornik, jest znacznie więcej. Dodatkowe informacje  można uzyskać na portalu Poradnik Przedsiębiorcy.