Karta czasowego pobytu – te informacje warto znać!

Karta czasowego pobytu - te informacje warto znać!

Chcesz mieszkać i podjąć legalną pracę w Polsce, ale nie wiesz, jakie dokumenty trzeba otrzymać, by w pełni zalegalizować swój pobyt? Jednym z nich jest Karta czasowego pobytu, którą może otrzymać cudzoziemiec, który w Polsce zamieszka dłużej niż 3 miesiące. Sprawdź koniecznie, jak przebiega procedura wyrobienia takiej Karty. Kto może Ci pomóc w jej wyrobieniu, jak również co należy dołączyć do wniosku.

Zezwolenie na pobyt czasowy – Karta czasowego pobytu – co trzeba wiedzieć?

Każdy, kto przybywa do Polski z zagranicy i chce podjąć się legalnej pracy, jak również mieszkać w kraju dłużej niż 3 miesiące może starać się o wyrobienie Karty czasowego pobytu. Takie zezwolenie uprawnia do wykonywania wielu czynności bez przymusu okazywania wizy, a co ważne legalizuje pobyt, nadając obcokrajowcy dodatkowe prawa. 

Wniosek o Kartę czasowego pobytu składa się w Urzędzie Wojewódzkim odpowiednim ze względu na adres zamieszkania, a dodaje się do niego informację o miejscu pracy, potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, jak również aktualne zdjęcia wykonane zgodnie ze wszystkimi podanymi wymaganiami. 

Ile kosztuje Karta czasowego pobytu – sprawdź to!

Wyrobienie Karty czasowego pobytu nie jest bezpłatne, a opłatę w wysokości 340 lub 440 zł należy dokonać w momencie składania wniosku. 

Urząd będzie miał dokładnie 60 dni na dokonanie właściwej decyzji administracyjnej. 

Jakie uprawnienia dzięki karcie czasowego pobytu?

Karta czasowego pobytu to inaczej dokument, który potwierdza tożsamość cudzoziemca przez cały jego pobyt w Polsce. Dzięki niemu można wielokrotnie przekraczać granicę Polski bez konieczności okazywania wizy, jak również podróżować na tych samych zasadach do innych państw strefy Schengen.

Dla wielu cudzoziemców Karta czasowego pobytu to dokument bardzo istotny i ważny, bez którego nie wyobrażają sobie legalnego pobytu w Polsce. Jeśli i Tobie na tym zależy to koniecznie poproś o pomoc w staraniach o kartę. Tutaj znajdziesz wsparcie i wszystkie niezbędne informacje: https://latwy-start.pl