Jakim badaniom lekarskim są poddawani zawodowi kierowcy?

jakim-badaniom-lekarskim-sa-poddawani-zawodowi-kierowcy

Badania lekarskie dla zawodowych kierowców mają stwierdzić występowanie lub brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. Każdy kierowca zobligowany jest do przechodzenia badań wstępnych jeszcze przed rozpoczęciem pracy oraz okresowych, które przeprowadza się w sposób cykliczny. Warto jednak wiedzieć, że osoby obsługujące pojazdy do 3,5 ton i posługujący się prawo jazdy kategorii B nie są klasyfikowani do badań dla zawodowych kierowców.

Jakie badania muszą przejść zawodowi kierowcy?

Podstawowymi badaniami dla kierowców zawodowych są badania ogólne, które mają dostarczyć informacji o kondycji i stanie zdrowia kandydata na kierowcę. Oprócz tego wykonuje się badania okulistyczne i psychologiczne, w czasie których ustala się występowanie lub brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu. W ramach badań psychologicznych ocenia się funkcje poznawcze i poziom intelektu oraz indywidualne predyspozycje, w tym sposoby na radzenie sobie ze stresem. Za pomocą specjalistycznej aparatury diagnozuje się także koordynację wzrokowo-ruchową oraz szybkość reakcji, która w pracy kierowcy zawodowego jest kluczowa. W razie konieczność na zlecenie lekarza medycyny pracy wykonuje się badania pomocnicze, na przykład EKG.

Gdzie wykonuje się badania dla kierowców zawodowych?

Badania dla pracowników przeprowadzane są w jednostkach świadczących usługi z zakresu medycyny pracy. Przykładowo, w NZOZ MEDYKAN w Jastrzębiu-Zdroju wykonywane są badania wstępne, okresowe i kontrolne. Jak wspomniano wcześniej, badania wstępne wykonuje się osobom jeszcze przed podjęciem zatrudnienia. Badania okresowe dotyczą pracowników, którym upłynął termin ważności poprzednich badań. Z kolei badania kontrolne dotyczą osób, które wracają do pracy po zwolnieniu lekarskim trwającym dłużej niż 30 dni. Badanie medycyny pracy w Jastrzębiu-Zdroju dla kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych kończy się wydaniem zaświadczenia o przeciwskazaniach lub ich braku do wykonywania zawodu.

Jak często kierowcy zawodowi muszą przechodzić badania okresowe?

Warto wiedzieć, że kierowcy zawodowi muszą zgłaszać się do lekarza medycyny pracy regularnie. Osoby, które nie ukończyły 60 roku życia, powinny powtarzać badania co 5 lat, a kierowcy w starszym wieku nawet raz na 30 miesięcy. Niemniej jednak o częstotliwości badań w konkretnym przypadku decyduje lekarz, na podstawie stanu zdrowia kierowcy. Warto wiedzieć, że lekarz prowadzący może wydać opinię negatywną, która wykluczy możliwość prowadzenia pojazdów lub nakazać powtarzanie badań częściej, niż wynika to z ustawy.