Jakie czynności powinna obejmować konserwacja przepompowni ścieków?

jakie-czynnosci-powinna-obejmowac-konserwacja-przepompowni-sciekow

Właściwe działanie systemu odprowadzania ścieków z budynku ma duże znaczenie dla komfortu jego użytkowania. W obiektach, w których zainstalowano przydomowe przepompownie ścieków, konieczne będzie okresowe sprawdzanie poprawności ich funkcjonowania w celu uniknięcia ryzyka uciążliwej w skutkach awarii. Szybkie wychwycenie nieprawidłowości umożliwi wczesną reakcję i zmniejszy wydatki związane z niezbędną interwencją.

Jak często należy prowadzić konserwację przepompowni ścieków?

Przepompownie są niezbędnym elementem systemów kanalizacji ciśnieniowej. Ich zadaniem jest gromadzenie napływających ścieków w zbiorniku oraz okresowe przesyłanie ich do dalszych części instalacji. Urządzenia tego typu składają się ze zbiornika z tworzywa sztucznego lub odpowiednio zabezpieczonego betonu, koniecznej armatury w postaci orurowania i zaworów kontrolujących przepływ nieczystości, a także pomp oraz urządzenia sterującego. Dla zachowania sprawności przepompowni ścieków konieczne będzie sprawdzanie ich stanu technicznego oraz przeprowadzanie konserwacji. Powinny się one odbywać zgodnie z zaleceniami producenta, umieszczonymi w ich dokumentacji techniczno-ruchowej, jednak zwykle kontrole funkcjonowania wykonuje się raz w miesiącu, a czynności konserwacyjne raz na rok w domach jednorodzinnych, dwa razy w roku w budynkach wielorodzinnych oraz co kwartał w obiektach komercyjnych.

Jaki jest zakres działań w ramach konserwacji przepompowni ścieków?

Okresowa konserwacja przepompowni ścieków powinna zaczynać się od wizualnej oceny stanu wszystkich urządzeń oraz połączeń między poszczególnymi elementami. Kolejnym krokiem jest z reguły sprawdzenie działania armatury przez zamknięcie i otwarcie zaworów oraz klap zwrotnych. Konieczne będzie oczyszczenie pomp oraz skontrolowanie ich wirników, a także rozdrabniaczy. Ważne jest ponadto zapoznanie się ze stanem łożysk oraz w miarę takiej potrzeby uzupełnienie poziomu oleju. Producenci pomp mogą też wymagać podjęcia na tym etapie dodatkowych czynności gwarantujących sprawne działanie urządzeń. Następnym etapem prac jest na ogół wyczyszczenie zbiornika z osadów. Prace serwisowe obejmują też kontrolę instalacji elektrycznej oraz urządzeń sterujących. Zazwyczaj zbiornik powinien też zostać przepłukany przynajmniej raz na dwa lata.

Przepompowniami przydomowymi, które wyróżniają się wysoką sprawnością i niską awaryjnością są urządzenia produkowane przez firmę INWAP. Oferuje ona również przepompownie sieciowe oraz zapewnia wszechstronne wsparcie przy doborze parametrów przepompowni do poszczególnych instalacji.