Jaki tytuł prawny do lokalu użytkowego ma wynajmujący?

jaki-tytul-prawny-do-lokalu-uzytkowego-ma-wynajmujacy

W polskim prawie wyróżnia się kilka rodzajów tytułów prawnych do nieruchomości, przy czym każdy z nich wiąże się z nieco innymi prawami i obowiązkami. W dzisiejszym artykule poruszymy szerzej tę kwestię. W naszym tekście odniesiemy się do lokali użytkowych i tytułu prawnego, który ma do tego typu nieruchomości najemca. Zapraszamy do zapoznania się z przygotowanym przez nas artykułem.

Jakie są rodzaje tytułów prawnych do nieruchomości?

Zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce możliwe jest posiadanego różnego rodzaju tytułów prawnych do nieruchomości. Wspomniane tytuły dotyczą zarówno obiektów mieszkalnych, jak i lokali użytkowych. Do najczęściej spotykanych, między innymi przez przedstawicieli biur nieruchomości, takich jak Synergia Nieruchomości z Katowic, tytułów prawnych do władania nieruchomościami należy:

  • prawo własności,
  • prawo użytkowania wieczystego,
  • dzierżawa,
  • najem,
  • użytkowanie.

W związku z tym dokumentem, który potwierdza posiadanie tytułu prawnego do lokalu, może być między innymi akt notarialny potwierdzający własność nieruchomości. Kiedy natomiast dojdzie do wynajmu, na przykład wynajmu lokalu użytkowego w Katowicach, dokumentem będącym podstawą do udowodnienia swojego tytułu prawnego do nieruchomości przez najemcę jest umowa najmu zawarta pomiędzy stronami (tj. wynajmującym a najemcą).

Jakie są podstawowe prawa i obowiązki najemcy oraz wynajmującego lokal użytkowy?

Tytuł prawny do lokalu użytkowego daje najemcy prawo do korzystania z tego lokalu – zgodnie z warunkami określonymi w umowie najmu, która została podpisana przez najemcę i wynajmującego. Do podstawowych praw takiej osoby jako najmującej daną nieruchomość (tj. lokal użytkowy) należy między innymi prawo do żądania obniżenia czynszu w sytuacji pojawienia się istotnej wady w lokalu ograniczającej jego przydatność do użytku. Natomiast do praw wynajmującego należy na przykład uzależnienie podpisania umowy z najemcą od uiszczenia przez niego kaucji w odpowiedniej wysokości.

Wynajem lokalu użytkowego wiąże się też z licznymi obowiązkami – nałożonymi zarówno na wynajmującego, jak i na najemcę nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim kwestii napraw i konserwacji w lokalu użytkowym: o wybrane z nich musi zadbać wynajmujący, a o niektóre najemca. Istotna w tym kontekście jest umowa najmu, w której powinny znaleźć się zapisy z tym związane. Niezwykle ważne jest więc odpowiednio skonstruowana umowa, która w kontekście praw i obowiązków obu stron zadowoli zarówno wynajmującego, jak i najemcę.