Jak zadbać o BHP w magazynie?

Praca w magazynie wiąże się ze sporym ryzykiem dla pracowników w kontekście zagrożenia ich zdrowia, a czasami nawet życia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, to na pracodawcy ciąży obowiązek wdrożenia odpowiedniej organizacji, zgodnej z zasadami BHP oraz Kodeksem Pracy. Prawidłowe warunki to także sprawne i nowoczesne maszyny oraz dobrze zagospodarowana przestrzeń. W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo pracowników magazynu? Dlaczego warto zdecydować się na szkolenia BHP?

Praca na magazynie – podstawowe informacje

Jedną z najważniejszych kwestii jest odpowiednie przygotowanie pracowników. Każda nowo zatrudniona osoba musi przejść badania wstępne oraz szkolenia BHP. Powinny one dotyczyć nie tylko kwestii związanych stricte z zajmowanym stanowiskiem, ale również ogólnych zasad panujących na magazynie. Konieczne jest także zapewnienie stałego dostępu do wszelkiego typu instrukcji.

BHP w magazynie – z czym jeszcze się wiąże?

Pracodawca musi ponadto zapewnić podwładnemu środki ochrony indywidualnej. Mowa o stroju roboczym, odzieży ochronnej, butach roboczych i hełmie ochronnym. Z uwagi na specyfikę pracy w magazynie, która opiera się na obsłudze ładunków, niezwykle istotne jest odpowiednie zorganizowanie systemu składowania. Kluczowe jest wyznaczenie bezpiecznej przestrzeni do poruszania się. Mowa nie tylko o wymiarach samej hali, ale również takich aspektach jak właściwe oświetlenie oraz równa nawierzchnia. Pracownicy powinni mieć łatwy dostęp do wszelkich produktów, które mają być przenoszone. Pod żadnym pozorem nie wolno zastawiać dróg i wyjść ewakuacyjnych.

Szkolenia BHP powinny dotyczyć także obsługi sprzętu. Należy przede wszystkim poinformować o maksymalnym udźwigu oraz sposobach radzenia sobie w sytuacji awarii. Co więcej, wszystkie urządzenia wykorzystywane na magazynie muszą być regularnie serwisowane i poddawane konserwacji, zgodnie z zaleceniami producenta.

Po więcej informacji zapraszamy: szkolenia bhp Poznań