Jak wygląda szkolenie wstępne BHP dla pracownika?

jak-wyglada-szkolenie-wstepne-bhp-dla-pracownika

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić swoim nowym pracownikom szkolenie wstępne BHP. Taki przymus nakłada na nich zarówno Kodeks pracy, jak i Rozporządzenie MGiP. Oczywiście mogą oni zlecić przeprowadzenie szkolenia zewnętrznej firmie, która specjalizuje się w kursach tego typu. Na czym dokładnie to polega i jak odbywają się zajęcia początkowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy? Sprawdzamy!

Na czym polega szkolenie wstępne BHP?

Jak sama nazwa wskazuje, szkolenie wstępne to po prostu pierwsze szkolenie BHP dla pracowników, którzy dopiero zaczynają zatrudnienie w danej firmie. Odbywa się ono jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy i ma na celu zapoznanie go z zasadami bezpieczeństwa i higieny na danym stanowisku i w konkretnym przedsiębiorstwie.

Art. 2373 § 1 Kodeksu pracy w taki sposób uzasadnia potrzebę przeprowadzenia szkolenia wstępnego BHP: Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Takie szkolenie jest ważne przez okres maksymalnie 12-miesięczny. Dla kadry kierowniczej ten okres jest o połowę krótszy.

Odbyte przez pracownika wstępne szkolenie BHP należy udokumentować. Uczestnik podpisuje oświadczenie, a pracodawca ma obowiązek umieścić w aktach osobowych pracownika specjalny dokument: kartę szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak wygląda szkolenie BHP wstępne przeprowadzane przez profesjonalną firmę?

Na takie szkolenie składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy. Ten pierwszy pozwala na zapoznanie się z ogólnymi przepisami BHP, a ten drugi określa reguły dla wskazanego stanowiska.

W firmie BHP-Proper zajęcia mogą być realizowane w aż czterech różnych wariantach:

  • na terenie przedsiębiorstwa klienta (szkolenie grupowe, instruktaż ogólny),
  • w firmowej sali szkoleniowej (otwarte szkolenia indywidualne),
  • w formie samokształcenia kierowanego z przesłaniem materiałów szkoleniowych,
  • w formie multimedialnej.

To ostatnie odbywa się poprzez wewnętrzną platformę e-learningową, dzięki czemu jest bardzo komfortowym rozwiązaniem w szczególności dla pracownika.

Kto musi przejść szkolenie wstępne BHP?

Wstępne szkolenie BHP powinni przejść nowi pracownicy danego przedsiębiorstwa, praktykanci oraz uczniowie szkół zawodowych, którzy są zatrudnieni w celu przyuczenia do zawodu.