Jak wygląda badanie wstępne pracownika?

jak-wyglada-badanie-wstepne-pracownika

Badania wstępne przed przyjęciem pracownika do pracy mają na celu stwierdzenie, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania przez niego konkretnego zawodu. Na czym polegają takie badania i czy w każdym wypadku wyglądają tak samo? Jeśli poszukujesz odpowiedzi na te pytania, zapraszamy do lektury.

Na czym polegają badania wstępne?

Każdy pracodawca ma obowiązek, zanim zatrudni nowego pracownika, wysłać go na badania wstępne. Odbywają się one w ramach tzw. medycyny pracy i mogą obejmować bardzo różne rodzaje badań i konsultacji lekarskich. Ich rodzaj jest ściśle uzależniony od rodzaju pracy, jaką pracownik będzie wykonywał na danym stanowisku. Istnieje kilka grup zawodowych wyróżnionych przez medycynę pracy, które, z racji swoich obowiązków, powinny podlegać innym rodzajom badań. Np. u pracowników biurowych i administracyjnych spędzających długie godziny przed komputerem kluczowy będzie dobry wzrok, dlatego badania w tym wypadku obejmą przede wszystkim konsultację u okulisty.

Z tego samego względu inna grupa zawodowa, jaką stanowią pracownicy budowlani, może otrzymać skierowanie na badanie koordynacji ruchowej, jak również badania rentgenowskie klatki piersiowej i spirometrię. Osobną kategorię stanowi praca w warunkach szczególnie niebezpiecznych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia czy życia pracownika. Zaliczyć można do nich m.in. takie, które związane są z dużym natężeniem hałasu, bardzo niskimi lub wysokimi temperaturami czy też obecnością pyłów lub substancji drażniących i toksycznych, jak również pracę w warunkach nocnych. W takim wypadku lekarz medycyny pracy zleci odpowiednie badania na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Mogą one być dość mocno rozbudowane i obszerne.

Gdzie można wykonać badania?

Nie w każdej przychodni przyjmuje lekarz medycyny pracy. Przykładowo, mieszkańcy Jarocina i okolic mogą odbyć taką konsultację w przychodni Medan. Badania wstępne opłaca pracodawca i należy się na nie zgłosić z odpowiednim skierowaniem. Skierowanie takie powinno zawierać informację o rodzaju stanowiska pracy oraz ewentualnych czynnikach ryzyka z nim związanych. Lekarz medycyny pracy to odpowiedzialna rola, gdyż jego zadaniem jest właściwy dobór badań do konkretnego pracownika, aby upewnić się, że nie istnieją przeciwwskazania do wykonywania przez niego określonego zawodu. Warto wiedzieć, że badania takie wymagane są jedynie w przypadku umowy o pracę i nie dotyczą umowy-zlecenia oraz umowy o dzieło.