Jak rozliczać pracowników delegowanych?

praca-w-biurze

Prowadzenie biznesu o międzynarodowym zasięgu bądź spółki zarejestrowanej poza terytorium polski może stanowić wyzwanie. Szczególną sytuacją jest delegowanie pracowników będących obywatelami Rzeczypospolitej do pracy w zagranicznych oddziałach i filiach. Ich rozliczenie może bowiem wiązać się z pewnymi trudnościami.

Inwestycje zagraniczne: szanse i wyzwania

Prowadzenie biznesów na arenie międzynarodowej jest dla wielu przedsiębiorstw szansą na znaczne zwiększenie przychodów i rozwój, jednak może wiązać się również z wieloma wyzwaniami i trudnościami. Znakomita część z nich jest związana z oczywistymi i niezbędnymi do funkcjonowania przedsiębiorstwa kwestiami.

W przypadku inwestycji zagranicznych wyzwanie mogą stanowić kwestie takie jak rozliczenia i optymalizacja podatków, umowy z kontrahentami czy nawet rozliczanie pracowników. Szczególnie problematyczne może okazać się rozliczenie pracowników delegowanych do pracy za granicą, którzy we wcześniejszych latach stanowili kapitał ludzki na terenie kraju.

Rozliczenie pracowników delegowanych: wiele kwestii do uwzględnienia

Oczywistym jest, że posiadanie lub zarządzanie przedsiębiorstwem o międzynarodowym zasięgu nierzadko wiąże się z koniecznością delegowania pracowników do pracy za granicą – np. w roli szkoleniowców lub koordynatorów.

W zależności od tego, gdzie zostaną oddelegowani (np. czy do kraju członkowskiego UE, czy poza jej granice), inaczej będą wyglądały kwestie formalne. Zupełnie różnie mogą wyglądać kwestie związane z opłacaniem ZUS-u i składek „na chorobowe” np. w Estonii i na Malcie, a inaczej w Szwecji lub Islandii.

Wszystko to sprawia, że lepiej nie zostawiać kwestii rozliczania pracowników delegowanych księgowej. Lepiej powierzyć je prawnikom z kancelarii posiadającej doświadczenie w obsłudze inwestycji zagranicznych, takiej jak Thompson&Stein, którzy podejdą do sprawy profesjonalnie i zadbają o rzetelne przygotowanie informacji o formalnościach i kwotach związanych z rozliczeniem pracowników delegowanych.

Podsumowanie

Rozliczanie pracowników delegowanych do pracy za granicą bywa trudne, zwłaszcza dla przedsiębiorstw, które nie mają doświadczenia w prowadzeniu biznesów na międzynarodową skalę bądź od niedawna są rezydentami podatkowymi innych krajów. Z tego powodu warto skontaktować się z wyspecjalizowaną kancelarią i uzyskać poradę, jak prawidłowo rozliczać pracowników delegowanych. Dzięki temu będzie się mieć pewność, że nie dojdzie do ewentualnych nieprawidłowości, co mogłoby się skończyć nieprzyjemnościami ze strony ZUS-u czy nawet procesem.