Jak podłączać wąż pożarniczy do hydrantu?

jak-podlaczac-waz-pozarniczy-do-hydrantu

Akcje pożarnicze to specyficzny rodzaj działań ratunkowych, w których szybkość prowadzenia operacji może mieć zasadnicze znacznie. Dlatego też sprzęt, będący na wyposażeniu straży pożarnej, przystosowany jest do sprawnego i efektywnego działania. Jedną z częściej używanych armatur do tłumienia ognia są węże pożarnicze. Warto więc wiedzieć, jak prawidłowo podłączyć je do hydrantu.

Czym są węże strażackie i jakie są ich rodzaje?

Węże strażackie są jednym z podstawowych elementów armatury pożarniczej. Znajdują się na wyposażeniu bojowych wozów strażackich oraz wewnętrznych hydrantów przeciwpożarowych. Ich zadaniem jest podawanie wody lub wodnych roztworów i innych środków gaśniczych od źródła ich czerpania do miejsca pożaru. W działaniach straży pożarnej stosuje się dwa rodzaje węży pożarniczych – tłoczne i ssawne. Jak można dowiedzieć się na stronie internetowej producenta węży strażackich Bogdan Gil z Bielsko-Białej, węże tłoczne służą do tłoczenia wody od motopompy do prądownicy, w której wytwarzany jest strumień gaśniczy. Natomiast węże ssawne przeznaczone są do zasysaniu wody z otwartych zbiorników za pomocą motopomp. Ten rodzaj węży dysponuje drucianym oplotem, zabezpieczającym przed ich spłaszczaniem się podczas zasysania.

Łączenie węży pożarniczych z hydrantem

Szybkie i łatwe łączenie węży z hydrantem, motopompą i innymi urządzeniami podczas akcji gaśniczych ma zasadnicze znaczenia dla efektywności działań pożarniczych. Dlatego w tym celu stosuje się znormalizowane łączniki do węży strażackich. Typowy łącznik służy do łączenia ze sobą odcinków węży lub węży z prądownicami, pompami, rozdzielaczami, zbieraczami i hydrantami. Osadzony jest po obydwu stronach węża tłocznego. Składa się z tulei, korony, uszczelki oraz pierścienia oporowego. Korony złącza oraz jego tuleje wykonane są z odpornego na korozję i lekkiego stopu aluminium, uszczelki zaś z wysokiej jakości gumy. Łączniki węży tłocznych mogą mieć różne średnice w zależności od zapotrzebowania oraz typu armatury.

Warunkiem szybkiego prowadzenia akcji gaśniczej z wykorzystaniem hydrantów jest możliwość sprawnego podłączania węży strażackich do źródeł wody i armatury strażackiej. Niezbędne są do tego celu specjalne klucze hydrantowe do pobierania wody w celach przeciwpożarowych. Służą one do szczelnego łączenia oraz rozłączania łączników z hydrantami, nasadami pomp, rozdzielaczami itp. Dlatego wszystkie jednostki straży pożarnej dysponują uniwersalnymi kluczami do hydrantów oraz odpowiednimi kluczami do różnych rozmiarów nasad i łączników.