Jak odzyskać pieniądze?

Wiele osób, które nie otrzymały swojej należności od kontrahenta, na samą myśl o tym, co trzeba zrobić, aby odzyskać swoje pieniądze, rezygnują z jakichkolwiek działań. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest konsultacja ze specjalistą – a mianowicie prawnikiem. Po takiej poradzie prawnej niejednokrotnie okazuje się, iż dochodzenie zapłaty nie musi być wcale takie trudne. Co należy zrobić, by odzyskać swoje pieniądze?

Trzy korki do odzyskania swojej należności

Ważność i powszechność oszustw na tle materialnym jest zjawiskiem dość często spotykanym. Wiele poszkodowanych działania mające na celu odzyskanie swoich pieniędzy, rozpoczyna w Internecie – poszukując specjalistów w najbliższej okolicy. Można to zaobserwować, przeglądając najczęściej wyszukiwane frazy w danej dziedzinie w wyszukiwarce Google – bardzo często pojawiają się w niej takie zwroty jak: „prawnik Kraków”, „prawnik Poznań” czy „porady prawne Warszawa”. Kolejnym krokiem jest konsultacja ze specjalistą i podjęcie działania. Najczęściej przebiega ono w trzech następujących krokach:

  • Sąd polubowny – inaczej zwany sądem arbitrażowym, jest sądem prywatnym. Postępowanie przed takim organem należy do tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów cywilnych przed niezależnym od sądu państwowego organem. Metoda ta ma na celu rozstrzyganie rozmaitych sporów – zarówno pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, jak i między samymi przedsiębiorcami. Wyróżnia się dwa rodzaje sądów polubownych – stałe i niestałe. Stałe sądy polubowne posiadają stałą siedzibę regulamin postępowania, personel administracyjny oraz własną listę arbitrów, natomiast niestałe sądy polubowne powoływane są jedynie do rozporządzenia danej sprawy. Nie mają one własnej siedziby, personelu administracyjnego, regulaminów, a po rozpatrzeniu konkretnej sprawy – przestają istnieć.
  • EPU – jest to inaczej elektroniczne postępowanie upominawcze. W rzeczywistości przebiega przed tzw. e-Sądem, którym jest Sąd Rejonowy. To coraz powszechniejsza forma działania. Jest ona tańsza, wygodniejsza i szybsza od tradycyjnego postępowania upominawczego. Cała komunikacja w konkretnej sprawie między powodem (a więc stroną dochodząca do spłaty należności) a e-Sądem odbywa się elektronicznie. Co więcej, opłata sądowa w EPU wynosi 1,25% wartości przedmiotu sporu (minimum 30 zł), natomiast w tradycyjnym postępowaniu upominawczym wartość ta oprocentowana jest już na 5%. Aby złożyć pozew w e-Sądzie, konieczne jest posiadanie konta na stronie internetowej e-sad.gov.pl. Konto to powinno należeć do powoda lub jego pełnomocnika profesjonalnego. Składając  pozew w EPU należy uiścić opłatę sądową, która wynosi ¼ opłaty stosunkowej, a więc 1,25% wartości przedmiotu sporu.  Po pomyślnym rozpatrzeniu sprawy e-Sąd wydaje nakaz zapłaty, który jest z urzędu zaopatrzony w klauzulę wykonalności, więc nie ma potrzeby kierowania osobnego wniosku o tę klauzulę.
  • Postępowanie egzekucyjne – zawiera organy egzekucyjne oraz strony postępowania egzekucyjnego. Takimi organami są sąd rejonowy oraz komornicy sądowi, którzy działają przy sądach rejonowych. Natomiast stronami postępowania egzekucyjnego są dłużnik oraz wierzyciel. Kodek postępowania cywilnego wyróżnia kilka form egzekucji, m.in. egzekucję świadczeń pieniężnych, która związana jest z niezapłaconą fakturą. Postępowaniem egzekucyjnym są czynności organów egzekucyjnych i wierzyciela dążące do przymusowej spłaty zadłużenia przez dłużnika (z jego majątku), zgodnie z tytułem egzekucyjnym.  Tytuł egzekucyjny jest bezwzględnym warunkiem dopuszczalności egzekucji, który stanowi jej podstawę. Przykładem tytułu egzekucyjnego jest ugoda zawarta przed sądem oraz prawomocne orzeczenie sądu.

Windykacja online  – co to takiego?

Przed skierowaniem sprawy do sądu, zaleca się skorzystać z usług firm, które oferują windykację online. Zazwyczaj firmy te posiadają doświadczonych specjalistów, którzy gotowi są pomóc w odzyskaniu pieniędzy z tytułu niezapłaconych faktur. Jest to świetne rozwiązane w obecnych czasach pandemii, w których sprawy urzędowe są znacznie utrudnione.