Inżynieria odwrotna – przemiana rzeczywistych geometrii w cyfrowe

Badanie geometrii produktu z wykorzystaniem tradycyjnych metod pomiarowych nie zawsze jest możliwe, a nawet, jeśli takie czasochłonne badanie udaje się przeprowadzić, to jego wyniki są mało precyzyjne. Na szczęście w ramach inżynierii wstecznej możliwe jest niezwykle dokładne wymiarowanie obiektów istniejących w rzeczywistości, a następnie dokonywanie przemiany rzeczywistych geometrii w cyfrowe. Inżynieria odwrotna, dzięki skanerom 3D, pozwala na odtwarzanie wyglądu i struktury przedmiotów, a także zbadanie ich funkcjonalności, kosztów produkcji czy zgodności z patentem.

Odtwarzanie zagubionej dokumentacji

Dokładne zbadanie obiektu istniejącego w rzeczywistości jest niezwykle pomocne w sytuacji, gdy chcemy odtworzyć częściowo zagubioną (brakujące strony) lub zniszczoną dokumentację techniczną. W przypadku bardzo starych obiektów zdarza się też, że dokumentacja techniczna nigdy nie powstała, zatem konieczne jest opracowanie jej od podstaw. Tworzenie dokumentacji technicznej skanowanego produktu odbywa się z wykorzystaniem danych pomiarowych pozyskanych w procesie skanowania 3D. Doświadczony zespół profesjonalistów jest w stanie wykonać taką pracę, nawet jeśli nie dysponuje żadnymi szkicami czy notatkami utworzonymi w okresie, gdy obiekt powstawał.

Odtworzona dokumentacja może być wykorzystana w celach szkoleniowych lub naukowych, może również posłużyć do produkcji udoskonalonych zamienników.

Inżynieria odwrotna – wymiarowanie z pomocą skanera 3D

Rzeczywisty obiekt mierzony jest z wykorzystaniem zaawansowanych urządzeń, jakimi są skanery 3D. Skanery 3D to rozwiązania do inżynierii wstecznej, szybkiego prototypowania czy kontroli jakości. Skaner sprawdza geometrię przedmiotu, zachowując przy tym dokładność 0.013 mm. Na podstawie precyzyjnych pomiarów tworzy się wirtualny model 3D, który w dalszej kolejności może być wykorzystany do celów CAD lub CAM. Tym samym dochodzi do przemiany rzeczywistych geometrii obiektu w cyfrowe.

Edytowalne modele CAD

Cyfryzacja modeli odbywa się w wielu gałęziach przemysłu, a szczególnie pożądana jest w przemyśle motoryzacyjnym, przemyśle lotniczym, a także architekturze i sztuce. Dzięki inżynierii odwrotnej możliwa jest m.in. archiwizacja dawniej wyprodukowanych podzespołów pojazdów mechanicznych i statków powietrznych. Inżynieria wsteczna pozwala również na dygitalizację ręcznie utworzonych projektów w celu ich rekonstrukcji.