Instalacje CO Bielsko – od projektu do montażu

Dziś coraz rzadziej dochodzi do sytuacji, kiedy to instalacja CO w domu jednorodzinnym montowana jest nie na podstawie projektu, a zgodnie z planem, jaki zrodził się w głowie instalatora. Ustalenia ustne to dla dzisiejszych inwestorów zdecydowanie za mało, chcą dokładnie wiedzieć, jak będą wykonane poszczególne elementy instalacji i w jaki sposób wykonanie to wpłynie na sprawność całego systemu grzewczego. Instalacje CO Bielsko mogą być wykonane na podstawie projektu dedykowanego bądź też gotowego (uniwersalnego), który należy zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.

Projekt instalacji grzewczej – adaptacja do nowych warunków

Adaptacja projektu do nowych warunków zwykle obejmuje: przeliczenie wielkości zapotrzebowania na ciepło, zwłaszcza gdy zmieniła się izolacyjność przegród w stosunku do projektowanej, dobranie właściwych parametrów kotła, grzejników i instalacji, rozplanowanie całości z uwzględnieniem sposobu wykorzystania poszczególnych pomieszczeń, a także zmianę sposobu regulacji instalacji CO na adekwatny do oczekiwań użytkowników.

Przygotowany do montażu projekt instalacji grzewczej zawsze powinien zawierać rzuty ogrzewanych kondygnacji wraz z wrysowanymi w nie grzejnikami, przewodami, pionami albo szafkami rozdzielaczowym, a także rozwinięcie instalacji, w którym oznaczono moc cieplną i wielkością grzejników, średnicę przewodów, nastawy na elementach automatycznej regulacji, zawory odcinające, odwodnienia i odpowietrzenia.

Instalacje CO Bielsko – montaż nowoczesnej instalacji grzewczej

Dopracowany projekt to połowa sukcesu, ale niemniej ważne jest to, kto zajmie się wykonaniem instalacji CO. Najlepiej, jeśli jest to fachowiec z uprawnianiami i z dużym doświadczeniem w dziedzinie montażu instalacji grzewczych różnego typu. Zdecydowanie lepszym wyborem niż przypadkowa osoba z ogłoszenia będzie zatem profesjonalna firma instalatorska.

Montaż nowoczesnej instalacji grzewczej wykonuje się zwykle tak, by jej poszczególne elementy nie były widoczne po wykończeniu domu. Wymaga to sporych umiejętności, ale i zastosowania wielu specjalistycznych narzędzi. Oczywiście zatrudniając profesjonalną firmę instalatorską, inwestor nie jest zobowiązany do zakupu tychże narzędzi, a w wielu przypadkach nie musi martwić się też o kupno materiałów. Kompletowaniem elementów instalacji zajmie się fachowiec.

Próba szczelności instalacji CO

Instalacje CO Bielsko, po zamontowaniu źródeł ciepła i przewodów, ale przed podłączeniem grzejników, należy sprawdzić, dokonując próby szczelności. Próbę tę wykonuje się zgodnie z wytycznymi producenta rur, bądź też według standardowej procedury określonej w Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji. Wykonanie próby potwierdza się protokołem, na którym podpisy składają: wykonawca instalacji, inspektor nadzoru i kierownik budowy; można ją także potwierdzić wpisem do dziennika budowy.