Hipoterapia co o niej wiesz?

Hipoterapia jest jedną z wielu form medycyny alternatywnej. Polega na przywracaniu do zdrowia dzięki koniom i jeździe konnej. Hipoterapia jest stosowana w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości.Terapia to może pomóc w szczególności w przypadku osób, u których przebyte choroby spowodowały trwałe dysfunkcje ruchowe. Ponadto hipoterapia może przynieść dużą poprawę sprawności umysłowej u osób upośledzonych, z deficytami rozwojowymi a także u osób niedostosowanych społecznie.

Hipoterapia jest bardzo często stosowana u dzieci z zaburzeniami chodzenia, równowagi czy cierpiących na zanik mięśni. U osób starszych może przynieść doskonałe efekty w przypadku stwardnienia rozsianego lub w stanach pourazowych.

Jest to bardzo szczególna metoda terapii, ze względu na udział w niej konia. Zwierzę odgrywa tutaj rolę „współterapeuty”. Jest jednak tylko narzędziem w rękach terapeuty, który musi tak pokierować przebiegiem terapii, aby pacjent nawiązał odpowiedni kontakt ze zwierzęciem. Hipoterapia może mieć bardzo szeroki zakres oddziaływania. Jej rezultaty są widoczne w sferze ruchowej, emocjonalnej, społecznej, intelektualnej i sensorycznej. Na terapię musimy otrzymać skierowanie lekarskie. Lekarz musi stwierdzić, czy nie ma żadnych przeciwwskazań dla tej metody leczenia. Trzeba pamiętać o tym, że hipoterapia nie zastąpi w żaden sposób tradycyjnych metod leczenia, może być ona tylko ich uzupełnieniem, procesem towarzyszącym. Jest ponadto ściśle powiązana z innymi metodami terapeutycznymi i rehabilitacyjnymi, przez co ściśle korzysta z ich dorobku.

Lekarz kierujący na hipoterapię wskazuje terapeutom kierunki oddziaływania. Ci z kolei wybierają indywidualnie dla każdego pacjenta jedną z wielu form hipoterapii. Wyróżnia się cztery podstawowe formy. Podstawową jest terapia ruchem konia, w której pacjent wyłącznie poddaje się ruchom zwierzęcia. Jeżeli pacjent dodatkowo wykonuje proste ruchy na koniu, to jest to już fizjoterapia. Terapia kontakt z koniem polega na dążeniu do nawiązania kontaktu emocjonalnego pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem. Najbardziej zaawansowana formą hipoterapii jest psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka. Jest to zespół działań, które maja na celu usprawnienie intelektualne, poznawcze i fizyczne.