Dodatkowa motywacja w programach lojalnościowych

Dodatkowa motywacja w programach lojalnościowych

Największą trudnością w programach lojalnościowych nie jest pozyskanie uczestników, ale utrzymanie lub nawet zwiększenie ich zaangażowania w późniejszym czasie. Samo zbieranie punktów, z którymi kojarzone są programy lojalnościowe, już nie wystarcza, jeśli celem ma być długofalowa relacja z klientami. Uczestnicy potrzebują stałej motywacji, która sprzyja podtrzymywaniu kontaktu z marką. Jak jej nie utracić?

Nagroda w programie lojalnościowym za postęp, a nie tylko osiągnięty cel

Czasem nagroda jest celem, do którego prowadzi długa droga. Zebranie odpowiedniej liczby punktów trwa długi czas, co może na pewnym etapie zdemotywować uczestnika programu lojalnościowego. Chcąc tego uniknąć, warto jest uwzględnić nie tylko duże nagrody, ale też mniejsze, które uczestnik będzie otrzymywał za postępy, a nie dopiero osiągnięty cel. Dobrym pomysłem jest podział całego procesu zbierania punktów na etapy. Zakończeniu każdego niech towarzyszy przyznanie uczestnikowi nagrody. Może być to np. rabat lub konkretna grupa produktów w niższej cenie. Podział na małe i duże nagrody sprawia, że uczestnicy bardziej się angażują. Jest ich nie tylko więcej, ale przede wszystkim łatwiej i szybciej można je zdobyć.

Konkursy i loterie w programach lojalnościowych

Zabawa w programach lojalnościowych pozwala postrzegać te działania marketingowe nie tylko w kontekście zysków dla organizatora, ale też atrakcji dla uczestników. Pojawia się nowe wyzwanie, a program lojalności nabiera bardziej dynamicznego charakteru. Jest misja do wykonania, której zwycięzca otrzymuje nagrodę. Konkursy wyzwalają u ludzi chęć udowodnienia sobie i innym, że są w czymś dobrzy. To też okazja do sprawdzenia się w dziedzinie, która nie do końca jest im bliska na co dzień. Z kolei loterie nadają programowi lojalnościowemu nieprzewidywalności. To los decyduje o tym, kto otrzyma nagrodę. Sam udział w loterii nie wymaga od uczestnika dużego zaangażowania, wystarczy się zgłosić i czekać na wyniki. Jednak w kontekście programu lojalnościowego może być to czynnik pobudzający może nieco uśpionych klientów, którzy znudzeni zbieraniem punktów lub brakiem efektów swoich starań oddalili się od firmy.

Grywalizacja w programie lojalnościowym

Loterie i konkursy to popularne elementy grywalizacji, ale niejedyne. Rywalizacja w większości przypadków jest czynnikiem motywującym. Już samo zbieranie punktów w programie lojalnościowym jest elementem grywalizacji, jednak trudno jest ocenić swoje postępy bez wiedzy o efektach innych. Warto więc wprowadzić do programu tabelę wyników przedstawiającą uczestników z największą liczbą punktów. Dodatkowo uczestnicy mogą uzyskiwać kolejne poziomy po osiągnięciu określonej liczby punktów, podobnie jak w popularnych grach komputerowych i wideo. Ciekawymi elementami motywującymi są również misje i wyzwania, za które uczestnicy mogą zdobyć dodatkowe punkty, nagrody lub benefity.

Personalizowane oferty w programie lojalnościowym

Program lojalnościowy to również obszar, pozwalający na bliższe poznanie klientów. Jest to możliwe dzięki aplikacjom mobilnym towarzyszącym programom lojalnościowym, które oferuje m.in. Loyalty Starter. System zbiera i magazynuje dane klientów dotyczące m.in. najczęściej wybieranych produktów, wartości koszyków i nawyków zakupowych. Automatycznie generuje komunikaty, które mogą zawierać polecane produkty adekwatne do ich preferencji lub rabaty na zakupy. Personalizowana oferta jest odpowiedzią na potrzeby klienta, dzięki czemu jest większa szansa, że z niej skorzysta.

Brak motywacji jest jednoznaczny z brakiem zaangażowania. Aby uczestnicy programu lojalnościowego jej nie utracili, trzeba na bieżąco monitorować ich działania związane z uczestnictwem w programie. Słabnące zaangażowanie wymaga uruchomienia dodatkowych akcji motywacyjnych, aby program lojalnościowy dostarczał satysfakcjonujących korzyści zarówno dla uczestników, jak i organizatora.