Czym zajmuje się prawnik, a czym adwokat?

Osoby mające problemy z prawem często muszą skorzystać z pomocy prawnika lub adwokata. Podczas wyboru jednego z nich musi on określić, jakie ma problemy i jakiej dokładnie pomocy potrzebuje.

Jak zostać adwokatem i prawnikiem?

Aby zostać adwokatem, trzeba ukończyć 5-letnie studia magisterskie na kierunku prawa i otrzymać tytuł magistra. Po studiach jest się prawnikiem i aby zostać adwokatem, sędzią, notariuszem lub radcą prawnym trzeba odbyć 3-letnią aplikację na wybranym kierunku, która kończy się egzaminem zawodowym. Po zdaniu egzaminu trzeba złożyć śluby i zostać wpisanym na listę adwokatów.
Osoba chcąca zostać prawnikiem musi ukończyć studia prawnicze, które trwają 5 lat i uzyskać tytuł magistra. Po uzyskaniu tytułu magistra prawnik może zdecydować się na przystąpienie do egzaminu wstępnego, aby móc zostać radcą prawnym, notariuszem lub komornikiem.

Czym zajmuje się adwokat i kiedy się do niego udać?

Adwokat jako prawnik po aplikacji udziela porad prawnych oraz przygotowuje akty prawne i różnego rodzaju opinie, a także reprezentuje swoich klientów jako pełnomocnik w sądzie oraz urzędach. Zakres spraw, w których pomoże adwokat:
– reprezentowanie klientów w sprawach karnych, cywilnych, administracyjnych oraz rodzinnych zarówno w sądach jak i w różnego rodzaju urzędach,
– sporządzanie umów, wniosków procesowych, zażaleń, apelacji,
– wydawanie opinii prawnych, przygotowywanie pism, wniosków oraz odwołań.
Najczęściej adwokacki zatrudniają się w kancelariach lub rozpoczynają własną praktykę adwokacką.

Jakie usługi świadczy prawnik?

Prawnik to najniższy szczebel zawodowy, który czasem stosowany jest zamiennie. Osoba będąca prawnikiem ma mniejsze uprawnienia niż, np. adwokat lub notariusz. Osoba, która skończyła studnia magisterskie, może otworzyć swoją kancelarię prawną lub zatrudnić się w już istniejącej. Często prawnicy zatrudniani są w przedsiębiorstwach, np. firmach ubezpieczeniowych, w których prawo ma duże znaczenie. Do obowiązków prawnika zaliczyć można udzielanie porad prawnych, sporządzanie umów oraz sprawdzanie dokumentów pod kątem ich zgodności z literą prawa.

Artykuł opracowano we współpracy z kancelariaminsk.pl