Czym zajmuje się firma windykacyjna w praktyce?

Firma windykacyjna, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się windykacją, czyli odzyskiwaniem długów. Pracownicy takich kancelarii podejmują różne działania, aby spłata zadłużenia stała się możliwa, a problemy finansowe zostały rozwiązane. Oddanie sprawy w ręce profesjonalistów znacznie zwiększa szanse za szybkie odzyskanie pieniędzy. Warto więc dowiedzieć się, czym windykatorzy zajmują się w praktyce.

Czym jest firma windykacyjna?

Klientami firm windykacyjnych są najczęściej właściciele różnych przedsiębiorstw, którzy nie otrzymali zapłaty za produkty lub usługi od swojego kontrahenta. Zdarza się jednak, że do windykatorów zgłaszają się osoby zadłużone. Jest to spowodowane tym, że chcą wynegocjować ze swoim wierzycielem najkorzystniejsze warunki spłaty zobowiązania. W takim wypadku kancelarie takie jak Hadyński Inkaso postarają się przygotować i zaoferować satysfakcjonującą dla obu stron ugodę. Takie rozwiązanie pozwoli zakończyć całą sprawę bez zaangażowania sądu.

Jak przebiega windykacja polubowna?

Celem każdej firmy windykacyjnej jest więc pomyślne odzyskanie długu w sposób polubowny. Aby tego dokonać, specjaliści podejmują szereg czynności, które mają zmotywować dłużnika do spłaty należności. Sytuacja jest o wiele łatwiejsza, jeśli osoba zadłużona wykazuje chęć podjęcia współpracy. W przeciwnym wypadku windykatorzy muszą wysilić się nieco bardziej. Podstawowym działaniem jest podjęcie próby kontaktu na różne sposoby. Niewypłacalny kontrahent może zostać nawet odwiedzony osobiście przez pracowników firmy.

Należy mieć na uwadze, że każdy windykator to przede wszystkim doświadczony negocjator, a nie egzekutor. Działa w oparciu o kodeks etyczny i stara się zaproponować szerokie możliwości rozwiązania problemów finansowych. Dopiero uciekanie dłużnika od odpowiedzialności zmusza go do podjęcia bardziej zaawansowanych działań. Doświadczone firmy mają wiele metod skutecznie motywujących pozornie niewypłacalnych kontrahentów do uregulowania należności.

Kiedy firma windykacyjna może skierować sprawę do sądu?

Jeśli odzyskanie długu podczas windykacji polubownej nie powiedzie się, firmy windykacyjne oferują reprezentowanie wierzycieli w sądzie. Jest to więc rozwiązanie ostateczne, które podejmowane jest w sytuacjach, kiedy nie można dojść do porozumienia z osobą zadłużoną. Postępowanie sądowe ma doprowadzić do egzekucji długu, która wykonywana jest na podstawie nakazu zapłaty z klauzulą wykonalności. Wtedy konieczne jest zaangażowanie wyznaczonego komornika. Rozwiązanie sprawy na etapie polubownym jest więc korzystniejsze przede wszystkim dla dłużnika.

Jakie są inne usługi firm windykacyjnych?

Firmy windykacyjne mają w swojej ofercie także zakres usług, które mają na celu kontrolowanie terminów płatności danego przedsiębiorstwa, a także zapobieganie opóźnieniom. Monitoring należności to jedna z lepszych metod na zapewnienie ciągłej płynności finansowej. Niektóre firmy proponują także działania detektywistyczne, które mają na celu określenie, czy potencjalny wspólnik jest uczciwy i wypłacalny. Kancelarie mogą też poszukać składników majątkowych, które dłużnik stara się ukryć przed komornikiem.