Czym zajmuje się biuro podatkowe?

Nawa biuro podatkowe sugeruje, że działalność zatrudnionych w nim osób koncentruje się wokół podatków. Rzeczywiście księgowi świetnie orientują się w przepisach prawa podatkowego, ale muszą posiadać ugruntowaną wiedzę również z zakresu rachunkowości, prawa gospodarczego, a niejednokrotnie również prawa pracy. Inną, zdecydowanie bardziej popularną nazwą na określenie biura podatkowego jest biuro rachunkowe. Czym zajmuje się taki podmiot gospodarczy?

Biuro rachunkowe – nieocenione wsparcie dla przedsiębiorców

Biuro podatkowe świadczy usługi na rzecz firm i instytucji, które zobowiązane są do księgowania wszystkich przychodów i wydatków, a także odprowadzania podatków do Urzędu Skarbowego oraz składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Biuro rachunkowe zajmuje się również obsługą osób prywatnych, czyli m.in. sporządzaniem rocznych rozliczeń podatkowych, rozliczaniem wszelkiego rodzaju ulg itd. Podstawowy profil działalności biur podatkowych stanowi jednak księgowość dla firm, która może obejmować usługi z zakresu rachunkowości, płac, a także prowadzenie dokumentacji kadrowej.

Przedsiębiorca jest zleceniodawcą, na którym z tytułu prowadzenia działalności ciążą liczne obowiązki. Zleceniobiorcą jest w tym przypadku zewnętrzne biuro rachunkowe, które przejmuje odpowiedzialność za terminowe i skrupulatne prowadzenie księgowości. Oczywiście finansami firmy może zająć się także zatrudniony w niej księgowy, ale w praktyce takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe i opłacalne, zwłaszcza jeśli mowa o małym przedsiębiorstwie. Małe firmy zazwyczaj szukają pomocy na zewnątrz firmy.

Biuro podatkowe – zakres świadczonych usług

Biura rachunkowe zajmują się księgowaniem dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz kontrolowaniem przepływu środków finansowych. Biura rachunkowe pomagają również w dopełnianiu formalności związanych z rejestracją firmy, rejestracją podatku czy pozyskaniem dofinansowania do nowej działalności. Biuro podatkowe zajmuje się sporządzaniem deklaracji podatkowych, ponadto w imieniu firmy klienta może prowadzić komunikację z Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy organami administracji publicznej.

Wykwalifikowany księgowy może zajmować się również analizą ryzyka finansowego i tworzeniem strategii do planu biznesowego. Może również udzielać porad prawnych, w zrozumiałym dla przedsiębiorcy języku wyjaśniać zawiłości przepisów podatkowych i wiele innych. Biura rachunkowe zwykle zajmują się również prowadzeniem spraw pracowniczych, naliczaniem urlopów czy wyliczaniem wynagrodzeń.