Czym jest osprzęt wiertniczy?

Osprzętem wiertniczym nazywa się urządzenia i narzędzia, które mają na celu wspomaganie pracy wiertnic. Czym dokładnie jest tego typu osprzęt i jakie jego elementy są najczęściej stosowane?

Wiertnica – odwierty o szerokim zastosowaniu

Wiertnice to urządzenia posiadające bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystywane są one między innymi przy badaniach składu oraz właściwości gruntów, przy poszukiwaniu i eksploatacji złóż, a nawet przy odwiertach pod przydomowe pompy ciepła i studnie głębinowe.

Poza wiertnicami pionowymi, które wykonują przewierty w głąb ziemi, w użyciu znajdują się również wiertnice poziome. Urządzenia te znalazły zastosowanie w przewiertach horyzontalnych i sterowanych, które wykonuje się głównie przy prowadzeniu instalacji podziemnych.

Konkretne modele wiertnic pionowych i poziomych można sprawdzić na stronie firmy Staltechnika specjalizującej się w ich produkcji: http://staltechnika.pl/oferta/.

Główne rodzaje osprzętu wiertniczego

Aby urządzenia wiertnicze mogły działać jeszcze efektywniej, stosuje się do nich także osprzęt wiertniczy. To różnego rodzaju dodatkowe elementy poszerzające funkcjonalność wiertnic.

Wśród najczęściej stosowanego dodatkowego osprzętu do wiertnic znajdują się:

  • szneki, albo świdry ślimakowe – dodatkowe świdry do odwiertów w różnych rozmiarach,
  • łączniki – łączą świdry ślimakowe z wiertnicami,
  • świdry do pali CFA – stosowane przy montażu pali fundamentowych CFA,
  • próbniki – służą do pobierania próbek materiałów z wykonanych odwiertów,
  • przeciągacze do wiertnic poziomych – pozwalają na przeciągnięcie instalacji przez wykonany otwór wiertniczy.

Dzięki dobraniu odpowiedniego osprzętu wiertniczego firma wykonująca odwierty może realizować prace wiertnicze jeszcze efektywniej.

Osprzęt wiertniczy dostępny także na zamówienie

Warto wskazać, że osprzęt wiertniczy może być także zaprojektowany i wykonany na zamówienie, aby spełnić indywidualne wymagania klienta. Takie usługi oferuje również firma Staltechnika: http://staltechnika.pl/uslugi/.

Dzięki odpowiednio dobranym wiertnicom oraz osprzętowi wiertniczemu można wykonać praktycznie każdy odwiert.