Czy warto brać udział w wykładach motywacyjnych?

czy-warto-brac-udzial-w-wykladach-motywacyjnych

Osoby, które prowadzą firmy, dobrze wiedzą, jak trudno jest dbać o właściwą motywację swoich pracowników i jak bardzo ważna jest ona dla skuteczności działania i zdobywania przewagi nad konkurencją. Motywować pracowników można w różny sposób. W ostatnim czasie coraz chętniej wybieraną formą mobilizowania ich do realizowania stawianych przed nimi celów jest organizacja profesjonalnych wykładów motywacyjnych. Czy warto jest korzystać i brać udział w takich wykładach? Jakie są największe związane z nimi korzyści?

Dlaczego warto jest organizować wykłady motywacyjne dla pracowników?

Właściciele firm na co dzień zmagają się z wieloma problemami. Żeby móc zbudować wysoką pozycję firmy na rynku i pozyskać dużą grupę stałych klientów, którzy będą często korzystali z oferowanych przez nich usług lub kupowali ich produkty, muszą się borykać zarówno z trudnościami wewnętrznymi, jak i z rosnącą na rynku konkurencją. Efekty budowania swojej pozycji na rynku i skutecznej walki z konkurencją będą możliwe tylko, jeśli firma poradzi sobie z problemami wewnętrznymi. Jedną z ważniejszych takich kwestii jest stworzenie dobrych warunków pracy i zadbanie o właściwą motywację wszystkich zatrudnionych w firmie pracowników.

Sposobów motywowania pracowników jest wiele. Jednym z nich jest zwiększenie wynagrodzenia lub dodatkowe premie czy benefity… Czasami jednak najlepszym rozwiązaniem jest zadbanie o ich właściwą motywację do pracy. W wielu przypadkach jest tak, że firmy nie są w stanie osiągać stawianych sobie celów przede wszystkim ze względu na niezadowolenie i brak motywacji pracowników. Nic dziwnego, jeżeli przez lata codziennie wykonują oni te same obowiązki i nie czują się doceniani przez swoich przełożonych, to nie mają odpowiedniej motywacji i nie realizują już tak dobrze powierzonych im zadań jak wcześniej. Rozwiązaniem takich problemów może być zorganizowanie wykładów i warsztatów motywacyjnych dla firmy.

Rodzaje spotkań motywacyjnych dla pracowników

Spotkania motywacyjne dla pracowników mogą być organizowane w różny sposób. Podstawowy podział obejmuje spotkanie wewnętrzne, które prowadzą specjaliści zatrudnieni w firmie oraz spotkania zewnętrzne prowadzone przez osoby spoza firmy. Najlepsze efekty dają spotkania z osobami z zewnątrz, które są znane pracownikom z telewizji czy z gazet. W takiej roli dobrze się sprawdzają znani wszystkim specjaliści w danej branży, ale nie tylko. Świetne efekty mogą też przynieść spotkania motywacyjne ze znanymi aktorami, prezenterami telewizyjnymi czy ze sportowcami. Jedną z osób, z której usług w ostatnim czasie korzysta bardzo dużo firm, jest 4-krotny mistrz olimpijski i 3-krotny mistrz świata w chodzie sportowym Robert Korzeniowski.

Jaka forma spotkań motywacyjnych dla firm może być najkorzystniejsza?

Spotkanie motywacyjne z gościem z zewnątrz może mieć duży wpływ na zwiększenie motywacji pracowników. Spotkania wewnętrzne także oczywiście są ważne, jednak nie zawsze pozwalają na osiągnięcia tak samo dobrych efektów. Ktokolwiek z firmy nie poprowadziłby spotkania motywacyjnego, fakt, że wszyscy doskonale znają tę osobę, nie sprawia, że przeprowadzony przez nią wykład lub odbyta z nią rozmowa jest czymś niezwykłym i stanie się skutecznym sposobem zmotywowania do osiągania stawianych celów.

Robert Korzeniowski jest znany wszystkim jako osoba, która przez lata osiągnęła wiele sukcesów sportowych. Na pewno duża część Twoich pracowników wcześniej wielokrotnie podziwiała jego wyczyny sportowe i kibicowała mu, żeby zdobywał kolejne tytuły i medale. Teraz możesz go zaprosić do biura lub zorganizować z nim spotkanie w innym miejscu, żeby przekazał pracownikom, w jaki sposób mobilizował się do pracy i do osiągania dalszych sukcesów. Na pewno był w jego życiu taki moment, gdy stwierdził, że w chodzie sportowym osiągnął już wszystko, a mimo to jeszcze przez lata potrafił się zmotywować do działania! Teraz będzie motywował do działania Twoich pracowników i przekaże im opracowane przez siebie sposoby osiągania zamierzonych celów i wykonywania stawianych przed nim zadań!