Częste błędy popełniane przez podatników

Składanie PIT-u w wyznaczonym terminie jest tylko połową sukcesu osoby fizycznej lub firmy. Rozliczenie podatkowe musi nie tylko zostać złożone, lecz przede wszystkim powinno być wypełnione poprawnie. Pozwala to uniknąć dodatkowych czynności, np. uzupełnień, które trzeba wykonać w razie niedopatrzeń lub błędów. Warto więc przyjrzeć się najczęstszym pomyłkom popełnianym przez podatników, aby się ich ustrzec.

Jakie są typowe pomyłki przy składaniu PIT-u?

Najczęstszym błędem popełnianym przy rozliczaniu się z fiskusem jest pomyłka w obliczeniach. Podatnicy nie zaokrąglają podstawy obliczenia podatku i kwoty podatku do zapłaty lub zaokrąglają je w sposób nieprawidłowy.

Innym częstym uchybieniem, które może się wiązać z późniejszą odpowiedzialnością skarbową, jest przepisanie błędnej kwoty z PIT-11 lub wpisanie jej niewłaściwe pole. Kolejne niedopatrzenie, którego często dopuszczają się podatnicy, to rzecz tak prozaiczna jak podpis, a raczej – jego brak. Niepodpisanie deklaracji podatkowej jest traktowane jako przesłanka do uzupełnienia formularza. Zdarza się, że osoba, która składa zeznanie, jest proszona o podpis, ale nie jest to regułą, dlatego może się zdarzyć, że nie umieści go ona na dokumencie. Są także sytuacje, w których podatnik zostaje wezwany do uzupełnienia swoich danych osobowych lub do sprawdzenia ich, np. w sytuacji, gdy niepoprawnie został wpisany PESEL.

Sposobem na to, by uniknąć mniejszych i większych pomyłek przy rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym, jest skorzystanie z pomocy doradcy podatkowego. Wyspecjalizowane kancelarie zajmują się rozliczaniem PIT-ów i uwzględniają wszystkie ulgi podatkowe, jakie przysługują osobom składającym rozliczenie roczne, np. z tytułu darowizny, na pozostające pod ich opieką dzieci, a także ulgę na Internet czy ulgę rehabilitacyjną. Doradcy podatkowi pomogą również w zakresie rozliczania podatku dochodowego, VAT-u, akcyzy, podatku od czynności cywilnoprawnych, od spadku i darowizn czy podatku od nieruchomości.

Kto może pomóc w rozliczaniu podatków?

Jak mówi ekspert z Kancelarii Doradztwa Podatkowego – Jacek Pukaluk, prawidłowe rozliczenie pozwala uniknąć niepotrzebnych nerwów i kolejnych wizyt, podczas których trzeba uzupełnić nieprawidłowo wypełnione dokumenty. Zeznania roczne PIT nie muszą być wcale trudne do wypełnienia, jeżeli pomogą w tym specjaliści zajmujący się podatkami na co dzień, a wszelkie ulgi, jakie przysługują podatnikom, zostaną przez nich uwzględnione. Doradztwo podatkowe może ułatwić rozliczenie, dlatego warto skorzystać z usług kancelarii.