Centrala telefoniczna voip – nowoczesna komunikacja w firmie

Rozwój telefonii komórkowej spowodował, że wielu przedsiębiorców powołujących do życia własną firmę rozważa zasadność stosowania telefonii stacjonarnej w opozycji to komórkowej. Im mniejsza firma tym więcej wątpliwości. Tymczasem wyniki badań opublikowanych przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wskazują, że ponad 80% wszystkich firm, i to niezależnie od ilości zatrudnianych pracowników, uznaje posiadanie numeru stacjonarnego za istotne.

Wśród firm najmniejszych, zatrudniających do 9 osób, telefonia stacjonarna jest ważna dla 50% badanych. Zwolennicy telefonii stacjonarnej wymieniają takie jej atuty jak: wiarygodność firmy, lepsza jakość połączeń, przyzwyczajenie, iluzja dużej firmy, lepsze zarządzanie komunikacją wewnątrz firmy, precyzyjna konfiguracja połączeń. Im większe przedsiębiorstwo tym więcej argumentów za korzystaniem z wewnętrznej sieci telefonicznej.

Centrala telefoniczna – jaką wybrać do firmy?

Pomimo wszystkich naszych doświadczeń związanych z indywidualną telefonią komórkową rzadko śledzimy jak bardzo zmieniła się komunikacja zbiorowa, oparta na centralach telefonicznych. Większość z nas ma w pamięci obraz stojących na biurku telefonów i kabli prowadzących do kolejnych gniazdek. Całą tą skomplikowaną siatką zarządza operator telekomunikacji udostępniający połączenia poprzez telefoniczną centralę analogową.

Centrala telefoniczna voip to technologia komunikacji wykorzystująca powszechny dostęp do internetu. Każde połączenie pomiędzy abonentami odbywa się za pomocą internetu. Nie wymaga uciążliwych kabli i oferuje mnóstwo dodatkowych funkcji ważnych w codziennym życiu przedsiębiorstwa.

Centrale telefoniczne voip

System telefonii voip dostępny jest na dwa sposoby: jako lokalna centrala voip oraz wirtualna centrala telefoniczna voip. Obie wykorzystują połączenia wirtualne, przy czym serwer pierwszej opcji, zarządzający połączeniami, zamontowany jest w pomieszczeniach przedsiębiorstwa. Centralka voip konfigurowana jest indywidualnie w zależności od potrzeb firmy. W przypadku centrali wirtualnej serwery znajdują się u operatora telefonii IP.

Centrale voip charakteryzują się nie tylko lepszą jakością połączeń, ale posiadają też wiele dodatkowych opcji, wygodnych i komfortowych. Można przy pomocy konfiguracji dokonać automatycznego podziału połączeń, skorzystać z opcji „sekretarki”, czy stosować rozmowy video. Centrale voip to przede wszystkim oszczędność dla firmy. Po sfinalizowaniu inwestycji jaką jest zakup serwerów centrala telefoniczna voip staje się konkurencyjna i niskokosztowa.